30/07/2017 - 18:05

Các hồ chứa thủy lợi đảm bảo phòng chống hạn

TTH - Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý-Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đỗ Văn Đính thông tin, với mực nước hiện nay tại các hồ chứa lớn và vừa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu tưới, phòng chống hạn cho vụ lúa hè thu 2017.

Trong các đợt mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 2 và số 4 vừa qua, các hồ đã chủ động triển khai tích nước cho sản xuất.

Cụ thể, mực nước tại hồ Truồi +37,6m, so với mực nước dâng bình thường (MNDBT) là +42m; hồ Hòa Mỹ +35,19m, so với MNDBT là +35m; hồ Thọ Sơn +16,65m, so với MNDBT +9,5m; hồ Phú Bài 2 +14,55m, so với MNDBT +17,5m; hồ Khe Ngang +7,95m, so với MNDBT +9,2m.

Ngoài ra, mực nước tại các hồ thủy điện cũng gần đạt so với MNDBT, đảm bảo sản xuất và cung ứng cho nông nghiệp khi cần thiết.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP