Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

03/03/2017 - 19:31

Các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2017

TTH.VN - Chiều 3/3, tại UBND huyện Phong Điền, khối thi đua thành phố, thị xã và các huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Năm 2017, khối nhất trí phát động phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ 15 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển từng địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Tại hội nghị, sau khi thảo luận, các đại biểu trong khối đã thống nhất thông qua các nội dung phong trào thi đua và các tiêu chí chấm điểm thi đua, đồng thời tiến hành ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017.

Tin, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP