Giáo dục Tin tức giáo dục

07/08/2022 - 20:55

Các khối đầu cấp sẽ tập trung vào ngày 25/8

TTH.VN - Để các cơ sở giáo dục chủ động triển khai các Kế hoạch đầu năm học, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thông báo tập trung học sinh các khối lớp 1, lớp 6 và lớp 10 vào ngày 25/8/2022 để tổ chức biên chế lớp học, làm quen với giáo viên và môi trường học tập mới, dặn dò, phổ biến quy chế nhà trường...

Các khối lớp thuộc các cấp học còn lại tập trung vào ngày 29/8/2022 để thông báo đến học sinh các kế hoạch của nhà trường trong năm học mới.

Ngành Giáo dục tổ chức kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế, nội quy nhà trường; công tác chuẩn bị sách giáo khoa (cả khối phổ thông và GDTX), điều kiện học tập của học sinh; hệ thống phòng học, phòng chức năng, thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em, điện chiếu sáng, quạt… chủ động duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức dạy học; tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng chức năng… 

Sớm hoàn thành biên chế lớp học các lớp đầu cấp, đặc biệt khối 10. Công tác vận động học sinh ra lớp; phân công giáo viên giữ mối liên hệ thường xuyên với phụ huynh học sinh và học sinh để chuẩn bị tâm thế, dụng cụ, phương tiện cho năm học mới; thông báo, hướng dẫn cụ thể đến phụ huynh, học sinh về sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường.

Các địa phương hỗ trợ các đối tượng học sinh thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 tiếp tục duy trì; tăng cường sinh hoạt chuyên môn để nghiên cứu, thảo luận, trao đổi, thống nhất trong việc tổ chức dạy học sách giáo khoa mới đạt hiệu quả.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, các cơ sở giáo dục cần đánh giá kết quả giáo dục năm học 2021-2022, khắc phục tối đa những hạn chế trong công tác quản lý và dạy học, đề ra các mục tiêu (được lượng hoá) và giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm, thời gian hoàn thành cho từng cá nhân, tổ chức. Đối với các địa bàn chưa hoàn thành việc bổ sung kiến thức khắc phục hậu quả dịch COVID – 19 trong năm học 2021 – 2022 cần có kế hoạch linh hoạt tựu trường sớm hơn quy định để thực hiện kế hoạch củng cố kiến thức cho học sinh.

                                                                                                                                                                  Tin, ảnh: Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP