Giáo dục Tin tức giáo dục

17/03/2016 - 22:46

“Các mô hình quản trị đại học trong môi trường giáo dục đại học hiện nay”

TTH - Là chủ đề của hội nghị VLIR-IUC 2016 do Đại học Huế tổ chức ngày 17/3.

Mục tiêu của hội nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm và tiếp thu các thành quả trong quản trị đại học hiện đại thông qua các báo cáo, bài học kinh nghiệm của các giáo sư, các nhà quản lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và giáo dục đại học. Trên cơ sở đó, Đại học Huế và các trường đại học thành viên có thể chọn lọc và vận dụng linh hoạt trong quá trình vận hành mô hình quản lý tại đơn vị mình. Hội nghị cũng là diễn đàn để Đại học Huế và các trường đại học thành viên trao đổi, thảo luận, tiến đến xây dựng các chiến lược phát triển giáo dục đại học với mục tiêu chung là thúc đẩy giáo dục Việt Nam phát triển.

VLIR-IUC Đại học Huế là chương trình hợp tác thể chế đại học giữa Đại học Huế và các trường đại học vùng Flanders, Bỉ với sự tài trợ của VLIR-UOS.

Ngọc Hà

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP