Giáo dục Tuyển sinh

07/07/2017 - 10:08

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017

Năm 2017, việc xét tốt nghiệp THPT là kết hợp sử dụng kết quả điểm các bài thi tốt nghiệp cộng với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên...

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017

Kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 có hai mục đích là vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ xét tuyển vào ĐH, CĐ. Vì vậy, khi biết điểm thi, thí sinh cần lưu ý trong cách tính đểm xét tốt nghiệp.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 như sau:

Năm 2017 kết hợp sử dụng kết quả điểm 4 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục trung học phổ thông) hoặc 3 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục Thường xuyên) với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp theo quy định, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10.

Sau khi các thí sinh tính được điểm xét tốt nghiệp, Điểm tốt nghiệp phải từ 5 điểm trở lên thì các em mới đỗ tốt nghiệp. Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.

Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 điểm.

Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 điểm.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP