Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

16/08/2013 - 10:59

Cải cách công vụ còn lúng túng

TTH - Cải cách công vụ, công chức (CV, CC) là nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước (giai đoạn 2011 - 2020). Để triển khai thực hiện chương trình này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ CV, CC” với mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Sáu tháng đầu năm nay, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thống nhất triển khai đề án này và đạt một số kết quả bước đầu nhưng việc cải cách chế độ CV, CC vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế.

Trong bài viết “Quyết tâm cải cách CV, CC để xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân” của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mới đây nêu rõ: “Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa coi CCHC, cải cách CV, CC là nhiệm vụ trọng tâm. Cấp lãnh đạo chưa có quyết tâm chính trị cao, chưa chủ động triển khai đề án, chậm thành lập ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch hành động nên công tác triển khai còn nhiều lúng túng. Ngoài ra, việc thực thi pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức tại nhiều nơi chưa nghiêm túc, ảnh hưởng tiến trình cải cách. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm vẫn còn nhiều dư luận về tiêu cực, thiếu khách quan, chưa công bằng và chưa chấp hành nghiêm các quy định đề ra. Chưa có cơ chế để tinh giản, cho ra khỏi công vụ những cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đánh giá cán bộ, thi đua, khen thưởng… vẫn còn nhiều bất cập và còn mang tính hình thức”.   

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI vừa qua, ông Cái Vĩnh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát Chỉ thị 51/CT-UBND của UBND tỉnh về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong khi thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thừa Thiên Huế” cho biết: “Sau khi Đoàn Kiểm tra, giám sát ra quân đợt đầu, việc thực hiện chỉ thị này tại các sở, ban ngành cấp tỉnh; các xã, phường, thị trấn và các UBND huyện, thị xã cùng với việc kiểm tra đột xuất tại một số đơn vị và hơn 30 quán cà phê, nhà hàng tại địa bàn TP Huế, thị xã Hương Thủy, chúng tôi nhận thấy bên cạnh những chuyển biến tích cực vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương; đặc biệt, chính quyền cơ sở thực hiện chưa nghiêm, phổ biến là những vi phạm về nội quy, giờ giấc làm việc. Vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng, một số nơi chưa phân công hợp lý dẫn đến quá trình xử lý công việc chậm so với quy định... Điều này ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như gây ách tắc, phiền hà cho công dân, tổ chức doanh nghiệp và tác động không tốt đến uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức...”.  
 
Thời gian tới, công tác cải cách chế độ CV, CC cần phải được coi là nội dung quan trọng của CCHC. Để thúc đẩy mạnh mẽ cải cách chế độ CV, CC, bên cạnh việc nâng cao quyết tâm chính trị của cấp lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, rất cần sự tham gia, ủng hộ, quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các cấp, các ngành và các địa phương cần thể hiện quyết tâm chính trị cao để cùng hướng tới những mục tiêu chung của công cuộc cải cách. Từ đó xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả vì nhân dân, phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phòng chống tham nhũng và bảo đảm sự thành công của công cuộc cải cách mà Đảng và Nhà nước đang quyết tâm thực hiện.

Vĩnh Cự

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP