Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

26/09/2016 - 05:16

Cải cách hành chính ở Quảng Điền: Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

TTH - Nâng cao trách nhiệm công vụ được huyện Quảng Điền xác định là vấn đề cốt lõi trong cải cách hành chính (CCHC), góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Chỉ số CCHC tăng 5 bậc

Về Quảng An, chúng tôi có dịp ghé qua bộ phận một cửa của xã. Đã cuối giờ trưa nhưng một vài người dân vẫn đến làm các thủ tục và cán bộ ở đây vẫn nhiệt tình hướng dẫn, giải quyết. Ông Võ Văn Tài đến tìm hiểu các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng đất đai cho biết: “Lần đầu tiên đi làm các loại giấy tờ này, không biết về thủ tục, nên tôi đến đây hỏi. Cán bộ ở đây vừa hướng dẫn tôi vừa ghi các loại giấy tờ cần thiết vào giấy vì sợ tôi quên lại mất công đi lại”.

Cán bộ bộ phận một cửa huyện Quảng Điền kiểm tra hồ sơ cho người dân

Theo ông Nguyễn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Quảng An, năm 2011, xã được hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2008. Quá trình triển khai đã giúp đội ngũ cán bộ kiểm soát được công việc tại bộ phận một cửa, tạo điều kiện cho người dân khi đến giao dịch, không gây áp lực cho cán bộ phụ trách công việc. Với 16 quy trình thực hiện tập trung phục vụ chủ yếu vào các lĩnh vực: tư pháp, hộ tịch, chứng thực địa chính, xây dựng, lao động  - thương binh - xã hội… đã giúp công tác quản lý các hoạt động được tinh gọn, việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trật tự, có khoa học; đồng thời rút ngắn thời gian nhận, trả hồ sơ… Đây cũng là đơn vị đầu tiên của huyện Quảng Điền được Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2008.

Không riêng Quảng An, các xã trên địa bàn huyện Quảng Điền cũng triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2008. Điều này góp phần tạo chuyển biến lớn trong công tác CCHC ở các địa phương. Năm 2014, chỉ số CCHC của huyện Quảng Điền chỉ xếp vị trí thứ 8/9 huyện, thị xã, thành phố ở mức điểm trung bình, đến năm 2015, chỉ số này được nâng lên mức khá, xếp vị trí thứ 3.

Tiếp tục nâng hạng

Tuy có chuyển biến tích cực, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền vẫn trăn trở vì CCHC của huyện vẫn chưa có nhiều điểm sáng. Một bộ phận lãnh đạo xã, đơn vị chưa thật sự quan tâm tới công tác CCHC. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động ở bộ phận một cửa còn thiếu, yếu; nhiều phòng chuyên môn hệ thống máy móc phục vụ lĩnh vực hành chính đã hư hỏng, chưa khắc phục được.

Tại hội nghị đánh giá về công tác CCHC huyện Quảng Điền năm 2015, ông Lê Văn Khuyến, Trưởng phòng Nội vụ huyện Quảng Điền từng chỉ rõ, một trong những yếu điểm trong công tác CCHC của Quảng Điền chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước còn hạn chế. Trong đó, sử dụng thư điện tử công vụ, sử dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành chưa thường xuyên, nhất là cấp xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn chưa đảm bảo, mới chỉ thực hiện một số công đoạn giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng (ở các xã, thị trấn hầu như chỉ nhập các phần mềm để báo cáo), còn lại đều thực hiện theo phương pháp thủ công.

Để giải quyết vấn đề trên, huyện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, huyện đang tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công; hiện đại hóa công tác hành chính.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết: Thời gian tới, huyện sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực CCHC. Trong xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ CCHC, sẽ gắn trách nhiệm của người đứng đầu với mức độ hoàn thành công tác CCHC của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, triển khai đồng bộ các nội dung chấm điểm chỉ số CCHC theo bộ chỉ số đã ban hành; thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện CCHC ở các địa phương, đơn vị để có giải pháp kịp thời nhằm nâng hạng chỉ số CCHC cấp huyện trong những năm tiếp theo.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP