Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

23/07/2021 - 14:49

Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống cho công nhân lao động

TTH.VN - Ngày 23/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị “Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động”.

                                           

Đại biểu tham dự hội nghị 

Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại cơ quan LĐLĐ tỉnh và 21 điểm cầu tại các cấp công đoàn và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc với sự tham gia của hơn 800 cán bộ công đoàn chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác đổi mới và nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động tham gia tổ chức công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp...

Hội nghị cũng phân tích định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống cho công nhân lao động trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP