19/08/2015 - 07:20

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

TTH - Ngày 18/8, Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lớp tập huấn về Nghị quyết 19 cho khoảng 50 cán bộ các cơ quan ban ngành liên quan trên địa bàn tỉnh. Qua đó giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 19 về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong hai năm 2015-2016.

Các học viên được trang bị các kiến thức về đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đầu tư công, các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu nông nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp dịch vụ công, kể cả một số dịch vụ quản lý Nhà nước; cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Thanh Thuận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP