13/05/2022 - 16:01

Cải thiện sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên

TTH - Đây là mục tiêu chính của Đề án Chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục (SKTD) vị thành niên, thanh niên (VTN-TN) giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ Y tế ban hành và triển khai về các địa phương trong nước.

Giao lưu truyền thông về sức khỏe sinh sản cho học sinh khối THCS

Ngày 28/8/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3781/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc SKSS, SKTD cho VTN-TN giai đoạn 2020-2025. Để triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch và hướng dẫn địa phương xây dựng, huy động nguồn lực thực hiện Kế hoạch, ngày 29/12/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định về “Đề án Chăm sóc SKSS, SKTD VTN-TN giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu của Đề án là: Cải thiện tình trạng SKSS, SKTD của VTN-TN thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, tư vấn và tăng cường cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật chăm sóc SKSS, SKTD có chất lượng, phù hợp với điều kiện học tập, làm việc và sinh hoạt của các nhóm VTN-TN, góp phần đưa VTN-TN trở thành một lực lượng lao động khỏe mạnh đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Theo đó, đề án tập trung giải quyết những vấn đề ưu tiên đã được nêu trong kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc SKSS, SKTD cho VTN-TN giai đoạn 2020-2025. Trong đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ban ngành và bản thân VTN trong chăm sóc SKSS, SKTD của VTN-TN; Tăng cường khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ thân thiện với VTN-TN, chú ý đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của VTN-TN.

Đối tượng can thiệp trực tiếp và ưu tiên của đề án gồm các nhóm sau: VTN trong độ tuổi từ 10 đến 14. VTN-TN khuyết tật. VTN-TN và người trẻ dưới 30 tuổi chưa kết hôn hoặc đã kết hôn lao động tại các khu công nghiệp/khu chế xuất. Dân tộc thiểu số. VTN-TN có hành vi nguy cơ cao đối với SKSS, SKTD; các nhà hoạch định chính sách có liên quan đến hoạt động chăm sóc SKSS, SKTD VTN-TN; cha mẹ, thầy/cô giáo, nhà quản lý doanh nghiệp, cán bộ Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ.

Đề án cũng sẽ tập trung đẩy mạnh giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi. Từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cho mạng lưới chăm sóc SKSS, SKTD của VTN-TN. Đảm bảo tài chính, đổi mới phương thức chi trả nhằm tăng khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS, SKTD VTN-TN. Đảm bảo nguồn nhân lực chuyên ngành và nâng cao năng lực chuyên môn SKSS, SKTD VTN-TN cho y tế các tuyến. Về cơ sở vật chất và nghiên cứu khoa học, công nghệ, nâng cao tính sẵn có và chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS, SKTD thân thiện cho VTN-TN Việt Nam.

Tại Thừa Thiên Huế, từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phối hợp với Hội KHHGĐ tỉnh, Phòng Giáo dục – Đào tạo và Liên đoàn Lao động các huyện, Huyện đoàn các địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông “Chăm sóc sức khỏe sinh sản và giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” cho VTN-TN và người lao động. Tại mỗi diễn đàn, VTN-TN và người lao động được cung cấp nhiều kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình, thông tin các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng, chống HIV/AIDS, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

Bài, ảnh: ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP