28/07/2015 - 10:09

Cảm nghĩ về công tác tuyên giáo

TTH - Những thắng lợi to lớn mang tính lịch sử của Đảng bộ Thừa Thiên Huế trong 85 năm qua là sự kết tinh sức mạnh tổng hợp của nhiều mặt hoạt động, trong đó nhân tố quan trọng có ý nghĩa hàng đầu là công tác tuyên giáo.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, công tác tuyên giáo là một bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, có vai trò với sự phát triển của Đảng và sự thành công của cách mạng. Bởi vậy Đảng ta thường nhấn mạnh: “xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức”.

Có những đồng chí lãnh đạo phụ trách, trưởng ban, phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ đã có nhiều cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, một số đồng chí trở thành người cán bộ lãnh đạo cao cấp có uy tín của Đảng, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam tiêu biểu, như: Hải Triều, Tố Hữu, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Anh, Nguyễn Khoa Điềm, Trần Hoàn...Một số đồng chí khác là UV TW Đảng nhiều khóa và giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh hoặc trọn đời phấn đấu trong ngành Tuyên giáo đầy tâm huyết, tiêu biểu, như: Vũ Thắng, Cao Hữu Duyệt, Tống Hoàng Nguyên, Nguyễn Thanh (Tư Chúc), Nguyễn Đình Thu, Trần Anh Liên, Nguyễn Sự, Hoàng Lanh, Ngô Duy Đàm, Lê Tư Sơn, Ngô Kha...
Trong những năm qua, tình hình quốc tế diễn biến hết sức phức tạp, khó lường như khủng bố, biến đổi khí hậu, suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính, vấn đề nợ công, dịch bệnh nguy hiểm, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán phụ nữ, trẻ em, chiến tranh cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, an ninh thông tin mạng... Các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” với các chiêu bài lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “ tôn giáo” để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Tình hình một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức, chạy theo lợi ích nhóm làm mất lòng tin của Nhân dân. Tình hình Biển Đông “dậy sóng”, khi Trung Quốc không ngừng gia tăng các hoạt động trái với luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Gần đây Trung Quốc đẩy nhanh việc cải tạo, xây dựng các đảo đá ở Trường Sa với toan tính độc chiếm Biển Đông làm cho dư luận thế giới và trong nước hết sức bất bình, phản đối... Tất cả những vấn đề đó có ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta, dễ gây nên tâm trạng bức xúc, băn khoăn lo lắng trong xã hội. Mặc dù vậy, nhưng nhờ các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp nắm vững chủ trương, nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có định hướng đúng trong tiếp cận cơ sở, tiếp nhận thông tin; bảo đảm thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn; chú trọng sơ kết tổng kết định kỳ trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... nên tình hình tư tưởng trong toàn Đảng bộ vẫn chuyển biến theo chiều hướng tích cực; không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy chủ nghĩa yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội trong Nhân dân; giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Huế và bản sắc văn hóa dân tộc; giữ được ổn định xã hội, tạo được sự nhất trí cao trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.
Mọi nỗ lực của công tác tuyên giáo là xây dựng niềm tin, trước hết là niềm tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của chủ nghĩa xã hội; vào Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận và sự lãnh đạo của Đảng, vào Hiến pháp, pháp luật và chính sách của Nhà nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Có niềm tin mới có ý chí kiên cường, từ đó đi đến hành động tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành lực lượng đông đảo với sức mạnh to lớn, từ sức mạnh tinh thần biến thành sức mạnh vật chất, với sự kiên định vững vàng và không ngừng phát huy tinh thần năng động, sáng tạo.
Sau nhiều năm công tác ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nay đã về hưu, tôi nghĩ, để làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mọi cán bộ tuyên giáo của Đảng phải nhiệt tâm, yêu nghề; tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, luôn có ý thức tu dưỡng rèn luyện về bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức; phải tự giác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên đọc sách báo để cập nhật thông tin, thời sự trong nước và quốc tế; sắp xếp thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương; coi trọng các kênh dư luận xã hội; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn của Đảng, kịp thời định hướng tuyên truyền miệng cũng như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin báo chí. Phải không ngừng phấn đấu để có thể viết tốt, nói tốt; phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, sẵn sàng tham gia tác chiến trong nhiệm vụ công tác tư tưởng; cần tích lũy kiến thức để am hiểu sâu sắc các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa văn nghệ, lịch sử Đảng, công tác thông tin tư tưởng...
Nhìn lại lịch sử 85 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thừa Thiên Huế luôn luôn giữ vị trí quan trọng; là vũ khí sắc bén trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Đảng thúc đẩy sự nghiệp cách mạng không ngừng tiến lên, đồng thời góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phan Công Tuyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP