15/07/2015 - 20:33

Campuchia thông qua luật điều chỉnh đối với NGOs

TTH - Các tổ chức cứu trợ và từ thiện tại Campuchia từ nay phải đối mặt với những quy định khó khăn và các khoản tài trợ tiềm năng sẽ bị cắt giảm theo một đạo luật mới gây tranh cãi, được thông qua bởi cơ quan lập pháp của đảng cầm quyền.

Bất chấp các cuộc biểu tình lớn của các nhóm xã hội dân sự và nhiều nhóm khác, Quốc hội Campuchia đã thông qua đạo luật, đặt ra những yêu cầu mới rất nghiêm ngặt đối với các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các đoàn thể.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Asiaone & ANN)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP