18/12/2015 - 18:07

Cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết HNTW12

TTH - Chiều 18/12, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Tuấn đã quán triệt một số nội dung quan trọng, nhất là các mụ tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cần sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt để thực hiện đạt kết quả cao nhất mà các Nghị quyết đã đề ra. Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh tuy theo chức năng, nhiệm vụ của mình đề ra các kế hoạch, động viên cán bộ, đảng viên bám sát các Nghị quyết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP