Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

27/12/2018 - 09:48

Cán bộ, đảng viên đánh giá cao việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII diễn ra trong hai ngày 25-26/12, tại Thủ đô Hà Nội.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về các vấn đề: Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư theo quy định; về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 Khóa XII; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ. Trong đó, nội dung dành được sự quan tâm là việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ luật cán bộ sai phạm.

Ngay sau khi Hội nghị bế mạc vào chiều 26/12, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự nhất trí cao và cho rằng tập thể lãnh đạo cao nhất của Đảng ta: các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã luôn vững vàng, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, thể hiện bản lĩnh kiên định; có những quyết định đúng đắn, kịp thời để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ta đạt được những kết quả quan trọng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Kiên quyết không để lọt cán bộ không đủ điều kiện

Nhiều cán bộ, đảng viên khẳng định công tác cán bộ là yếu tố "then chốt" của "then chốt," quyết định sự thành bại hay không là do đội ngũ làm công tác cán bộ. Bài học đắt giá trong công tác cán bộ thời gian qua cho thấy, việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là khâu mở đầu, hết sức quan trọng.

Ngay trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 Khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc," "Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém."

Do đó, công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Đồng tình với nhận định này, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quy chế, quy trình chặt chẽ hơn về công tác quy hoạch cán bộ.

Việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cần đúc rút kinh nghiệm với tiêu chuẩn từng chức danh rõ ràng, quy trình chặt chẽ hơn, đặc biệt cần nhấn mạnh quan điểm "kiên quyết không để lọt" cán bộ có biểu hiện không đủ điều kiện, có vi phạm

Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nêu quan điểm đã là cán bộ cấp chiến lược cần có phẩm chất quan trọng đó là tầm nhìn xa, biết tư duy chiến lược. Muốn đánh giá người nào đó có tầm nhìn xa hay không, cần xem xét quá trình họ làm trước đó cũng như trong hành xử, quyết định hay thành công của họ.

Các ý kiến cũng cho rằng trong việc xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch, trước hết phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân; năng lực công tác gắn với kết quả công tác.

Cán bộ cấp chiến lược phải có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong công tác quy hoạch cán bộ cần đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch; đồng thời, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch; không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Cần có cơ chế kiểm tra, kiểm soát không để “lọt” những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa"; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền; tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Sàng lọc cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, vì nhân dân vào quy hoạch

Chia sẻ về vấn đề Hội nghị Trung ương 9 Khóa XII sẽ giới thiệu, lựa chọn được những cán bộ đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Châu, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Văn hóa và xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, việc xem xét tư cách đảng viên trên cơ sở Điều lệ Đảng trước khi lựa chọn, quy hoạch cán bộ là điều cần thiết.

Các thế hệ trước đây khi vào Đảng là để học hỏi, cống hiến, hy sinh chứ không vì thăng tiến, vụ lợi cá nhân. Việc xem xét, đánh giá, lựa chọn đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch tại Hội nghị Trung ương lần này cũng là dịp để nhìn lại và xác định đảng viên đủ tiêu chuẩn tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng và cống hiến; khắc phục tình trạng, lựa chọn, quy hoạch cán bộ không đủ năng lực, không đúng ngành nghề, chuyên môn.

Theo ông Nguyễn Hữu Châu, cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ các vị trí lãnh đạo phải được đánh giá, nhận xét khách quan, công tâm trước khi được lựa chọn, giới thiệu quy hoạch cán bộ chiến lược; tránh tình trạng nể nang, né tránh, vì chức vụ, “giữ ghế”... mà đồng ý bổ nhiệm.

Cán bộ, đảng viên có chức vụ cần được giám sát liên tục, kiểm điểm thường xuyên và người cán bộ đó cũng phải thường tự soi rọi mình để hạn chế sai sót, rút kinh nghiệm cho bản thân.

Qua theo dõi Hội nghị lần này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bà Tô Thị Hồng Xuyến, Trưởng ban điều hành Khu phố 4, Phường 5, Quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá cao việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội nghị với quan điểm kiên quyết không đưa vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực.

Theo bà Tô Thị Hồng Xuyến, công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy lựa chọn cán bộ chất lượng đưa vào quy hoạch là điều rất quan trọng.

Trong quy hoạch, cần lựa chọn những cán bộ có tâm, có tầm; đặc biệt, điều cần nhất ở một người cán bộ là phải vì nhân dân. Sau khi giới thiệu, lựa chọn được đúng người đưa vào quy hoạch, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đảm bảo cán bộ đủ phẩm chất, tiêu chuẩn năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bà Mai Thị Bảy ở phường An Hải Bắc, Sơn Trà (Đà Nẵng) nêu ý kiến Hội nghị Trung ương 9 Khóa XII thực hiện công tác giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành hết sức thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Để không có hiện tượng “chạy” vào quy hoạch, các cán bộ cấp cao làm công tác quy hoạch cán bộ phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Để hạn chế, chống việc "chạy" quy hoạch, các cấp ủy, tổ chức Đảng-nơi lựa chọn, giới thiệu cán bộ quy hoạch phải là tập thể thật sự đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, quy định của Trung ương, nhất là làm tốt công tác thẩm định về lý lịch, nhân thân; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, rà soát, theo dõi cán bộ được quy hoạch.

Cần kết hợp đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch.

Ông Nguyễn Đình Cam ở phường An Hải Đông, Sơn Trà (Đà Nẵng) cho rằng: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua đó giúp những người được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, việc lấy phiếu tín nhiệm cũng giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Về việc xử lý cán bộ sai phạm, cụ thể trong Hội nghị Trung ương 9 Khóa XII là trường hợp ông Tất Thành Cang, đã góp phần củng cố lòng tin trong đông đảo quần chúng, đảng viên.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Văn hóa và xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng tình và đánh giá cao sự công tâm, kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm trong thời gian qua, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, đảng viên cần thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xử lý nghiêm minh các sai phạm sẽ góp phần tăng niềm tin trong đội ngũ cán bộ đảng viên cũng như quần chúng nhân dân.

Tương tự, bà Tô Thị Hồng Xuyến, Trưởng ban điều hành Khu phố 4, Phường 5, Quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, nhân dân rất đồng tình ủng hộ quyết tâm mà Đảng ta đã và đang thực hiện trong việc kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm, nhất là những cán bộ cấp cao của Đảng có sai phạm; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng; vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên.

Qua đó, người dân thấy rằng công cuộc phòng, chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước đang triển khai không nhân nhượng bất cứ trường hợp nào, cho dù cá nhân đó đang giữ chức vụ nào.

Người dân rất đồng tình và tin tưởng với quyết tâm ấy mà tiên phong là cán bộ, đảng viên, chúng ta sẽ quét sạch tham nhũng, đưa đất nước phát triển vững chắc.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP