17/11/2017 - 20:38

Cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát cơ sở

TTH - Một vấn đề hết sức quan trọng được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đặt ra tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Nam Đông chiều 17/11 về công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ năm 2018 là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời những bức xúc, nhu cầu chính đáng của Nhân dân; lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Củng cố niềm tin của Nhân dân

Đảng bộ huyện Nam Đông có 38 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó, 11 đảng bộ khối xã, thị trấn, 2 đảng bộ khối lực lượng vũ trang, 2 đảng bộ khối cơ quan hành chính, 1 đảng bộ khối sự nghiệp và 22 chi bộ cơ sở với với tổng số 1.890 đảng viên. Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị về kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân ngày một nâng cao, quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội được tăng cường; các chương trình trọng điểm, chương trình công tác được triển khai đúng tiến độ. Có  10/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm đạt và vượt chỉ tiêu (chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ hộ dùng nước sạch chưa đạt).

Trong chỉ đạo và điều hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể, tính chủ động và trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu tổ chức Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng; thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đồng thời phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng; tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cùng đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà tại Trường Dân tộc nội trú Nam Đông ngày 12/11

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ ra những mặt hạn chế và tồn tại, đó là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc còn thiếu thường xuyên; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có mặt thiếu kịp thời, chưa toàn diện; chất lượng đội ngũ cán bộ có mặt chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; một số cán bộ chủ chốt, đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa tạo được sự chuyển biến, đột phá trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành lĩnh vực mà ngành, địa phương mình phụ trách; phê bình và tự phê bình còn hạn chế, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm...

Kế hoạch phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian

Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở tiến hành 91 cuộc kiểm tra, 67 cuộc giám sát. Qua đó, kịp thời đánh giá đúng ưu điểm, điều chỉnh những hạn chế trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và các cấp ủy; đã thi hành kỷ luật 8 trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, gồm 6 trường hợp cảnh cáo và 2 trường hợp khiển trách.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã có nhiều ý kiến góp ý, thảo luận, gợi mở các hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, tồn tại của huyện, trong đó nổi bật tập trung vào các khía cạnh nhằm chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận và đánh giá cao việc Ban Thường vụ Huyện ủy vẫn giữ được truyền thống ổn định, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, lãnh đạo thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có xây dựng Đảng.

Về những hạn chế, tồn tại của năm 2017, ông Bùi Thanh Hà lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung làm tốt công tác đánh giá cán bộ hằng năm, nhất là đội ngũ cán bộ đứng đầu. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt tư tưởng của Nhân dân cần phải được thực hiện kịp thời và xử lý nhanh chóng theo hướng có lợi cho dân. Tăng cường công tác phối kết hợp tốt giữa các ban, ngành nhằm vận hành hệ thống chính trị một cách thông suốt. Đề nghị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện, tiếp thu, kiểm soát công việc nhằm điều chỉnh thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017.

Về nhiệm vụ năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần xây dựng kế hoạch năm 2018 theo hướng ngắn gọn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiên. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng, rút kinh nghiệm, tập trung ở những mặt chưa được để làm thay đổi nhận thức, có chuyển động tích cực trên lĩnh vực của mình. Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập chỉ thị, nghị quyết, nâng cao công tác tuyên truyền miệng, có định hướng dư luận xã hội và thực hiện tốt quy định về phát ngôn. Triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII). Công tác vận động quần chúng phải tập trung hướng về cơ sở, gắn với cơ sở, coi trọng đội ngũ cộng tác viên và tuyên truyền viên ở cơ sở. Tập trung xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể và mang tính chủ động; khi phát hiện sai phạm phải xử lý kiên quyết, triệt để. Làm tốt công tác cải cách hành chính và ứng dựng công nghệ thông tin trong việc giám sát công việc của cấp ủy.

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP