Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

29/06/2018 - 16:05

Cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

TTH.VN - Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết của tỉnh 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. 

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, trực tiếp chỉ đạo triển khai, thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình thời gian tới. 
Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu ba Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình.

Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận. 

Cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham dự hội nghị 

Theo tinh thần đó, trong thời gian 1 ngày, đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.”; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.  

Nhiệm vụ của đội ngũ chủ chốt trong toàn tỉnh không chỉ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng mà còn thảo luận, thông qua kế hoạch, đề án, chương trình hành động để thực hiện đạt kết quả cao nhất. Ban Thường vụ các huyện, thị, Thành ủy Huế và các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng và phải hoàn thành trước ngày15/7; cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 7/2018. Sau khi học tập, mỗi cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch và phải hoàn thành trong vòng 15 ngày. Các cấp ủy Đảng lựa chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tại địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động…

Tin, ảnh: Anh Phong  

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP