Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

31/08/2022 - 18:27

Cần cụ thể bao nhiêu hộ thoát nghèo, bao nhiêu người có việc làm

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững (GNBV) tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo như vậy khi làm việc với Ban Chỉ đạo GNBV tỉnh chiều 31/8, nhằm soát xét việc triển khai các nhiệm vụ GNBV trên địa bàn toàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thăm cơ sở sản xuất mây tre ở Nam Đông

Cùng làm việc với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ là thành viên Ban Chỉ đạo gồm: UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ngô Nam Cường; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực các huyện, thị, TP. Huế; lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan.   

Đến nay, Ban Chỉ đạo GNBV tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo từng năm rất cụ thể cho các địa phương từ nay đến năm 2025. Riêng trong năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu giảm 2.315 hộ nghèo.

Để đạt mục tiêu, các địa phương đã rà soát thực trạng hộ nghèo và xác định nguyên nhân nghèo rất cụ thể. Đồng thời, xây dựng phương án thoát nghèo theo từng hộ gia đình. Tất cả các hộ nghèo đều có dữ liệu số và hiển thị hiện trạng nghèo.

Qua rà soát, đánh giá lại thực trạng, nhu cầu nhà ở của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 3.314 nhà. Hiện, Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới đã và đang trực tiếp, triển khai kế hoạch xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, với tổng kinh phí 20 tỷ đồng bằng sự huy động từ các nguồn hỗ trợ. Kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia GNBV giai đoạn 2021-2025 là 453.806 triệu đồng; trong đó, nguồn Trung ương: 394.614 triệu đồng; địa phương: 59.192 triệu đồng.

Từ thực tế thực hiện về GNBV thời gian qua cho thấy, vẫn còn những tồn tại, khó khăn. Đó là, khối lượng công việc quá nhiều, địa phương, cơ sở thiếu người nên dẫn đến công việc còn có lúc chậm; công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành cấp huyện và cấp xã trong việc triển khai công tác giảm nghèo có lúc, có nơi chưa đồng bộ.

Việc xác định nguyên nhân nghèo còn chưa chính xác, dẫn đến việc đề xuất các giải pháp hỗ trợ còn chậm, khó thực hiện; việc lựa chọn một mô hình phù hợp với người nghèo để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khó khăn do điều kiện từng vùng và tập quán khác nhau.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ mới tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn trước mắt, việc tạo sinh kế để giảm nghèo bền vững còn hạn chế.

Các ý kiến phát biểu  thống nhất quan điểm phải xác định, hàng tháng, hàng quý có bao nhiêu hộ đã thoát nghèo

Một bộ phận hộ nghèo thuộc diện cao tuổi, không có khả năng lao động, nên khó khăn trong việc triển khai các giải pháp thoát nghèo; bộ phận hộ nghèo vẫn còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa ý thức và nỗ lực tự vươn lên thoát nghèo; ngân sách hỗ trợ và các nguồn lực huy động hỗ trợ hộ nghèo vẫn còn hạn chế, việc triển khai nguồn vốn vẫn còn chậm.

Trên cơ sở các ý kiến và từ thực tế triển khai thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, đã đến lúc các địa phương phải xác định, hàng tháng, hàng quý có bao nhiêu hộ đã thoát nghèo, có bao nhiêu người có việc làm, tăng thu nhập; tập trung rà soát, điều chỉnh nếu thấy sự bất hợp lý trong số liệu về hộ nghèo.

Số nhà tạm hiện nay quá lớn, đây là vấn đề Ban Chỉ đạo GNBV tỉnh rất lo lắng; trong đó, huyện A Lưới chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Ban Chỉ đạo GNBV huyện A Lưới cần có những giải pháp cụ thể nào để giảm tỷ lệ nhà tạm xuống.

Có việc làm, thu nhập ổn định cho người dân là mục tiêu cao nhất, then chốt trong GNBV. Tuy nhiên, phải làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại.

Thành lập các tổ nghiên cứu, theo dõi việc GNBV trong từng hộ dân ở các địa phương. Mỗi địa phương cần có sự mô tả từng nhà rất cụ thể để triển khai xóa nhà tạm mang lại hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó, tạo nguồn, huy động hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm từ các nguồn khác nhau.

Thống nhất phương thức quản lý chung nguồn kinh phí, việc quyết toán ở các địa phương, tránh tình trạng chồng chéo, sai sót; huy động tổng lực cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội cùng chung tay, góp sức GNBV trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP