12/04/2015 - 17:22

Cần đổi mới phương thức và chất lượng sinh hoạt

TTH -
Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã chú trọng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước...

Chính sách an sinh xã hội và giải quyết việc làm của các cấp hội đã giúp nhiều phụ nữ tiếp cận thông tin, định hướng trong công việc

Vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ

Toàn tỉnh hiện có 1.093 chi, tổ phụ nữ gắn với địa bàn dân cư; các cấp hội phụ nữ đã xây dựng được hơn 30 mô hình mới; kết nạp 28.994 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 186.876 hội viên. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng ngày càng tăng, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ CNH –HĐH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Nhờ các chính sách an sinh xã hội và giải quyết việc làm của các cấp hội phụ nữ, chị Nguyễn Thị Giang, trú xã Phú Thượng (Phú Vang) mới có được một công việc tương đối ổn định ở một công ty dịch vụ thương mại trên địa bàn TP Huế. “Được sinh hoạt tại chi hội phụ nữ thôn, lại được sự quan tâm của Hội LHPN xã và huyện, sau khi tham gia lớp đào tạo trung cấp kế toán, tôi được giới thiệu vào làm việc tại một công ty thương mại chuyên kinh doanh các mặt hàng gia dụng. Thu nhập tuy không cao, nhưng công việc tương đối ổn định”, chị Giang tâm sự.
Thời gian qua, nhiều chương trình, dự án, chính sách ưu đãi phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm đã đến với phụ nữ. Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, mỗi năm tỉnh giải quyết việc làm cho 15.000 lao động, trong đó có 50% lao động nữ; số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn xóa đói giảm nghèo là 5.064 hộ/6.064 hộ (đạt 84%). 
Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hội LHPN tỉnh cho biết: “Từ khi thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được khẳng định. Tỷ lệ nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý trong tỉnh ngày càng cao. Nhiều chị đảm nhiệm các chức danh quan trọng trong tổ chức Đảng, chính quyền các cấp. Trong tổng số 4.552 đồng chí cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, có 811 đồng chí nữ (chiếm 17,81%); 799 đồng chí nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (chiếm 12,84%). Kết quả đó thêm một lần nữa khẳng định, nhận thức xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới đã có những bước chuyển đáng ghi nhận”.
Chỗ dựa tin cậy của phụ nữ
Năm giải pháp quan trọng được đặt ra trong thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 07/NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài không ngừng đổi mới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ, việc nâng cao vai trò, năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội LHPN các cấp được đặt lên hàng đầu.
“Không chỉ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, điều quan trọng mà Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở cần quan tâm là cải tiến lề lối, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, theo hướng sâu sát cơ sở. Tổ chức hội phụ nữ phải luôn là chỗ dựa tin cậy của hội viên. Phụ nữ hiện nay không chỉ vững về bản lĩnh chính trị, mà rất cần có chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, năng động, tâm huyết và thực sự nhiệt tình, mới đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Quốc Dũng nhấn mạnh.
Muốn vậy, Hội LHPN các cấp cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng sinh hoạt hội. Đồng thời, đề xuất kịp thời với các cấp ủy Đảng, chính quyền những nguyện vọng chính đáng của phụ nữ; nhất là những vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ và cán bộ nữ của địa phương. Tập trung lãnh đạo xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc; xây dựng người phụ nữ Thừa Thiên Huế có tri thức, lối sống văn hóa, nhân hậu mang đậm nét đặc trưng thời kỳ CNH – HĐH. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động trong cán bộ, hội viên về ý thức, trách nhiệm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn hóa nông thôn mới. Đây là cách để chúng ta tiếp tục làm tốt hơn công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong thời gian tới.
Bài, ảnh: Anh Phong
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP