Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

09/11/2010 - 20:15

Cần giải quyết khiếu nại của ông Trần Quang Ghi

TTH - Ông Trần Quang Ghi trú tại khu vực 3, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà phản ánh: Ngày 27/4/2010 (14 âm lịch), ông đến nhà thờ cha mẹ thắp hương thì bị cha con người em ruột là Trần Quang Hoàng ngăn cản, đánh đập ông gây thương tích, phải đi viện điều trị. Ông làm đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ngày 10/5/2010, Công an thị trấn Tứ Hạ (CATTTH) mời ông về trụ sở giải quyết, nhưng việc giải quyết không khách quan. Ông Ghi ký biên bản và ghi rõ ông là người bị đánh. Vậy nhưng, ngày 03/6/2010, CATTTH vẫn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông, mức phạt 300.000đ về lĩnh vực an ninh trật tự. Ông Ghi khiếu nại quyết định xử phạt hành chính nêu trên, nhưng Công an Tứ Hạ không giải quyết, nên ông rất bức xúc với cách xử lý của CATTTH...

Ông Hồ Tuấn Việt, Phó trưởng CATTTH cho biết: CATTTH căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 010566 lập ngày 10/5/2010; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 2/7/2002; điểm a, khoản 2, điều 7, Nghị định số 150/CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, đã ban hành Quyết định số 24166 ngày 03/6/2010, phạt tiền đối với ông Trần Quang Ghi, mức phạt là 300.000đ về hành vi đánh nhau tối 27/4/2010 tại tổ dân phố 3 thị trấn Tứ Hạ (quyết định này qui định cho ông Trần Quang Ghi chỉ có quyền khiếu nại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định).

Cùng ngày, CATTTH giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính (gọi tắt là quyết định) nêu trên cho ông Ghi, nhưng ông Ghi không nhận, nên CATTTH đã lập biên bản để có cơ sở thi hành Quyết định theo quy định của pháp luật. Ngày 14/6/2010, ông Ghi nhận quyết định và ngày 15/6/2010, ông có đơn khiếu nại với nội dung: ông là người bị hại, bị đánh phải đi điều trị ở bệnh viện vì vậy đề nghị CATTTH xem xét giải quyết.
 
Thông báo số 10 ngày 22/6/2010 của CATTTH về việc giải quyết vụ gây mất trật tự tại tổ dân phố 3, thị trấn Tứ Hạ tối ngày 27/4/2010 (gửi cho ông Trần Quang Ghi) ghi: “Ngày 15/6/2010, ông Ghi gửi đơn khiếu nại về quyết định xử phạt vi phạm hành chính (QĐXPVPHC) của CATTTH. Đối chiếu với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, thời hạn khiếu nại của ông Ghi đã quá 10 ngày theo quy định”.
 
Tuy nhiên, các điều 31, 36 và 39 Luật Khiếu nại tố cáo quy định: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Trong 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết, mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.
 
Theo quy định tại điều 42 Nghị định 150/CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ qui định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự thì: Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có quyền khiếu nại QĐXPVPHC. Việc khiếu nại quyết định xử phạt hành chính không làm đình chỉ thi hành QĐXPVPHC trong lĩnh vực an ninh trật tự. Khoản 3 và khoản 4 điều này còn qui định thẩm quyền, thời hạn, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo qui định của luật về khiếu nại, tố cáo. Việc khởi kiện đối với QĐXPVPHC trong lĩnh vực an ninh trật tự được thực hiện theo qui định của pháp luật về thủ tục giải quyết vụ án hành chính.
 
Đối chiếu các qui định nêu trên, ông Trần Quang Ghi nhận QĐXPVPHC ngày 14/6/2010, ngày 15/6/2010 ông có đơn khiếu nại quyết định gửi cho CATTTH, là trong thời hạn luật qui định, chứ không phải quá hạn 10 ngày như Thông báo số 10/TB-CA ngày 22/6/2010 của CATTTH nêu. QĐXPVPHC của CATTTH qui định cho ông Ghi được quyền khiếu nại trong thời hạn 10 ngày, là không đúng với qui định của Luật khiếu nại tố cáo nêu trên.
 
Ông Trần Quang Ghi còn khiếu nại (lần đầu) quyết định xử phạt vi phạm hành chính nói trên, thì CATTTH cần ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với ông Ghi, theo qui định tại điều 53 Luật khiếu nại, tố cáo.
 
Phạm Thùy Chi
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP