20/11/2015 - 18:59

Cần hơn 16 tỷ đồng/năm để cải thiện sinh kế cho người dân sống gần rừng

TTH - Nhằm thực hiện tốt Nghị định 75 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, nâng cao thu nhập gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2020, nhu cầu nguồn kinh phí năm 2016 và các năm tiếp theo cần khoảng 16,6 tỷ đồng/năm.

Trong đó, kinh phí khoán bảo vệ rừng gần 7,56 tỷ đồng/năm, bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng được giao có trồng rừng bổ sung hơn 9 tỷ đồng/năm.

H. Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP