08/08/2015 - 16:14

Cần nhiều nỗ lực cho nông thôn mới

TTH -
Sau bốn năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn xã Hương Lâm (huyện A Lưới) có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, ngoài những tiêu chí "mềm" đã đạt được, những tiêu chí "nặng ký" phải cần sự đột phá để về đích theo đúng lộ trình.

Bê tông hóa giao thông nông thôn ở Hương Lâm

 

Kết quả bước đầu

Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, nhiều gia đình ở xã Hương Lâm đã tự nguyện hiến đất, hiến tài sản, nhiều công trình phụ, sân bãi và cây lấy gỗ… để làm đường với tổng giá trị 155 triệu đồng. Ông Nguyễn Anh Nế, Chủ tịch UBND xã cho biết, trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng và giao thông nông thôn, xã đã chọn thôn Ka Nôn 2 làm điểm, rút kinh nghiệm, từ đó nhân rộng ra toàn xã. Ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã vận động Nhân dân đóng góp để mua cát sạn và một số vật liệu khác và ngày công. Bên cạnh đó, xã còn chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho dân. Với nguồn vốn vay không lãi từ UBMTTQ tỉnh, 20 hộ nghèo, cận nghèo được mượn vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ đó duy trì và quay vòng vốn từ 5 triệu đồng/hộ lên 20 triệu đồng/hộ/năm. Ngoài ra, UBMTTQ xã phối hợp với các ban ngành liên quan hướng dẫn cách làm ăn, tăng cường nguồn vốn vay.
Để tăng thu nhập, chính quyền xã đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế như đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, mà mũi nhọn là phát triển trồng rừng kinh tế và chăn nuôi. Năm 2014, tổng diện tích rừng tái trồng mới trên 229 ha. Diện tích rừng đưa vào khai thác cho giá trị bình quân 8 – 15 triệu đồng/ha. Kinh tế vườn, rừng kết hợp chăn nuôi phát triển nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2014 là trên 264 ha, tăng 55, 4 ha so với năm 2011. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư được đẩy mạnh, trong đó ưu tiên đầu tư giống, thủy lợi, phòng trừ dịch bệnh… nên năng suất các loại cây trồng đều tăng.
Còn nhiều khó khăn
Là một trong ba xã điểm của huyện A Lưới về XDNTM, sau bốn năm nỗ lực thực hiện, đời sống người dân Hương Lâm đã có những thay đổi. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Nế, có những tiêu chí đang là “thách thức” với vùng nông thôn miền núi như Hương Lâm. Hầu hết người dân trong xã là người dân tộc thiểu số (Cơ tu, Pa cô, Tà ôi…), phương thức canh tác, phong tục tập quán lạc hậu, dân trí thấp, nên việc thoát nghèo còn chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Thu nhập bình quân đầu người mới đạt 12,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,52 % (chủ yếu là các hộ gia đình neo đơn, người già cả, không có thu nhập, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và gần như không có khả năng thoát nghèo). Một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách ưu đãi của Nhà nước.
Bên cạnh đó, vấn đề môi trường cũng đang là “cửa ải” khó đối với Hương Lâm. Chẳng hạn, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh khó đạt, trong khi phần lớn người dân vẫn đang sử dụng nguồn nước tự nhiên...
Thời gian tới, xã sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại các mô hình sản xuất sẵn có trên địa bàn, để nghiên cứu, xây dựng phương án đổi mới tổ chức sản xuất phù hợp; khuyến khích người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt; thực hiện giảm nghèo bền vững; đồng thời, kêu gọi, tranh thủ các nguồn vốn từ bên ngoài để xây dựng hoàn thành các tiêu chí về nước sạch, môi trường, từng bước cán đích nông thôn mới, ông Nguyễn Anh Nế khẳng định.

Bài, ảnh: Thanh Thảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP