Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

09/12/2020 - 20:41

Cần quan tâm đổi mới mô hình sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

TTH.VN - Là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh chiều 9/12. Làm việc với đoàn có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn Công tác, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hồ Vang cho biết, Thừa Thiên Huế đã có 62 xã/97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 63,9% (trong đó 56 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đang thẩm định, 2 xã đang làm hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn). Đặc biệt, thị xã Hương Thủy đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý của Đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương (đã vào kiểm tra thực tế ngày 26/9/2020) trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương họp thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, huyện Quảng Điền đã có 10/10 xã đạt chuẩn, hiện các ban ngành cấp tỉnh đang thẩm tra hồ sơ để UBND tỉnh trình Trung ương thẩm định, xét công nhận.

Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 62 xã/97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 63,9%, thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh năm đạt 35,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 5,75%. Một số chỉ tiêu khác liên quan đến dân sinh đều tăng đáng kể, như: tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,82%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 87%, nước hợp vệ sinh đạt 99%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom khu vực nông thôn đạt trên 65%; …

Liên quan đến kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến ngày 31/11/2020, có 34 chủ thể kinh tế tham gia Chương trình, trong đó có 18 HTX, 2 tổ hợp tác, 3 doanh nghiệp, 11 hộ gia đình đăng ký kinh doanh, trong đó UBND tỉnh đã có quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 17 sản phẩm OCOP (04 sản phẩm đạt 4 sao và 13 sản phẩm đạt 3 sao). Dự kiến năm 2020, tỉnh sẽ hoàn thành đánh giá phân hạng cho khoảng 16 sản phẩm tham gia Chương trình.

Sản phẩm nông nghiệp được kết nối tiêu thụ

Đối với tình hình thực hiện một số tiêu chí cụ thể về giáo dục trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở các bậc học tiếp tục được nâng cao về chất lượng và số lượng. Đến nay, ở khu vực nông thôn (không tính thị trấn và phường) trên toàn tỉnh có 100% (98/98) xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II; 100% xã tiếp tục đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III; 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ II (trong đó có 38,77% đạt mức độ III). Tỷ lệ học sinh tiếp tục học Trung học đạt trên 95%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở tiếp tục học Trung học phổ thông trong toàn tỉnh đạt trên 92%. Đến nay đã có 94/97 đạt xã tiêu chí giáo dục đạt tỷ lệ 96,9%.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới. Trong đó chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực, chủ động thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch với lộ trình, bước đi, giải pháp cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt với các cấp, các ngành và Nhân dân cùng tham gia, hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả phong trào với nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, phát huy sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, để xây dựng NTM bền vững thì phải thực hiện tốt 3 tiêu chí đó là đổi mới, tổ chức lại mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người nông dân; quan tâm, đảm bảo vấn đề môi trường trên địa bàn toàn tỉnh; sự thụ hưởng của người dân về y tế, văn hóa và giáo dục.

Tin, ảnh: Đặng Quân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP