Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

13/07/2016 - 09:45

Cần rà soát lại các dự án đầu tư

TTH.VN - Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) ngày 12/7. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ tái cấu trúc doanh nghiệp, sản phẩm, đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp, từ đó khẳng định vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương những kết quả mà PVN và ngành dầu khí đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, PVN vẫn còn những tồn tại, hạn chế và cùng với những khó khăn chung đang đặt ra cho ngành dầu khí nhiệm vụ nặng nề để xây dựng PVN là nòng cốt của ngành, có tiềm lực mạnh về tài chính, khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh cao, có khả năng đóng góp lớn cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đánh giá cao những giải pháp mà tập đoàn đã đề ra để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ chủ yếu, trong đó đặc biệt yêu cầu phải tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, sản phẩm, đầu tư của tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên.

Phó Thủ tướng yêu cầu PVN rà soát lại tất cả các dự án đầu tư, đang chuẩn bị đầu tư, xem xét toàn diện những yếu tố ảnh hưởng điến hiệu quả của dự án, để có kế hoạch, giải pháp điều chỉnh xử lý, bảo đảm hiệu quả. Bên cạnh đó, PVN phải tiến hành phân loại các sản phẩm, các dự án cần tập trung phát triển, những sản phẩm, những ngành, lĩnh vực, dự án chưa cần ưu tiên, từ đó có lộ trình phù hợp.

Trong tái cấu trúc doanh nghiệp, cần xác định các doanh nghiệp tập trung cổ phần hoá, tỉ lệ cổ phần hoá. Tái cơ cấu lại bộ máy, tổ chức, nhân lực cho phù hợp nhằm nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, năng lực quản lý, năng suất lao động.

Trong những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu PVN phải thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tính toán kỹ hiệu quả của các phương án khai thác, từ đó có các quyết định điều hành chính xác.

Trước thực tế giá dầu diễn biến phức tạp thời gian qua, Phó Thủ tướng yêu cầu tập đoàn cần thực hiện thật tốt công tác dự báo thị trường, dự báo rủi ro để từ đó có kế hoạch đầu tư, sản xuất chính xác, cũng như các giải pháp ứng phó phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý PVN cần tiếp tục tăng cường các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường, văn hoá doanh nghiệp, đẩy mạnh, phát huy văn hoá, truyền thống của ngành dầu khí để đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể để vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển đi lên.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP