26/09/2014 - 14:21

Cần sự chung tay và xã hội hóa giáo dục

TTH - Để đạt chỉ tiêu đến năm 2015 có 70% trường học đạt chuẩn quốc gia, thị xã Hương Thủy đang dốc toàn lực để năm học này có thêm 8 trường được công nhận đạt chuẩn. Tuy nhiên, khó khăn về kinh phí đang hạn chế tốc độ cán đích của địa phương.

Thiếu sân chơi, nhà chức năng, Trường THCS Thủy Châu nhiều năm chưa thể phấn đấu đạt chuẩn quốc gia

Bám sát mục tiêu

Thực hiện đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015, đến nay Hương Thủy đã có 26 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 54,35%. Kể từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV thị xã đến nay, đã có thêm 12 trường được công nhận đạt chuẩn. Tiếp tục mục tiêu có 70% trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn nước rút này, Hương Thủy tập trung củng cố và xây dựng 8 đơn vị để đạt đến các chỉ tiêu của một trường chuẩn quốc gia.
Ông Võ Tuyến, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy nói: “Chúng tôi đã gọi tên từng trường và những việc cụ thể để phấn đấu chứ không còn mơ hồ nữa. Cụ thể, 4 trường mầm non, gồm: MN Thủy Vân, MN Thủy Thanh 2, MN Bình Minh và MN Thủy Tân; 2 trường tiểu học, gồm: TH Thanh Tân và TH số 1 Phú Bài và 2 trường THCS, gồm: THCS Thủy Bằng, THCS Thủy Lương. Chúng tôi cũng tiếp tục củng cố các trường đã được công nhận để được công nhận lại, đảm bảo đúng chất lượng và giữ được số lượng”.
Cũng theo ông Võ Tuyến, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương hay để ngành giáo dục phát triển theo hướng toàn diện. Chỉ tiêu 70% số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn là quyết tâm của Hương Thủy trong những năm qua. Ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV của thị xã, ngành đã phân kỳ thực hiện cụ thể cho từng năm. Do khó khăn về tình hình kinh tế nói chung nên một số trường có kế hoạch xây dựng đạt chuẩn từ các năm trước bị dồn về năm nay. Giai đoạn nước rút này, Thị uỷ và UBND thị xã Hương Thủy đôn đốc khẩn trương, đồng thời huy động nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ.
Khó về cơ sở vật chất
Trong các tiêu chuẩn để đảm bảo trường đạt chuẩn quốc gia, hầu hết các trường của Hương Thủy đều gặp khó về cơ sở vật chất, như thiếu sân chơi, nhà chức năng, phòng học, dụng cụ học tập và đồ chơi… Chẳng hạn như Trường THCS Thuỷ Bằng, đã cận chuẩn, chỉ còn thiếu điểm về sân chơi. Hoặc, một số trường khi xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu đã đạt nhưng đến thời điểm xét công nhận thì lại phát sinh thiếu cơ sở vật chất do lượng học sinh nhập học tăng lên, như trường mầm non Bình Minh, Thuỷ Vân…
Nói về các khó của ngành, ông Võ Tuyến cho biết: “Những việc có thể chủ động, chúng tôi đều đã tập trung thực hiện. Còn cái khó về cơ sở vật chất, do nguồn kinh phí có hạn, tốc độ đầu tư chậm, chúng tôi không thể chủ động nên số lượng công việc giải quyết cũng chỉ có hạn”. Theo ông Lê Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, Hương Thủy quyết tâm rất cao để thực hiện đạt mục tiêu này. Hiện nay, UBND thị xã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp kiểm tra, rà soát lại các hạng mục phải đầu tư để có kế hoạch triển khai phù hợp. Thực hiện nhiệm vụ này, Hương Thủy sẽ tranh thủ đầu tư nguồn thu từ quỹ đất, đồng thời cần tỉnh hỗ trợ thêm từ nguồn của các chương trình mục tiêu quốc gia.
Tại thời điểm này - nói như ông Võ Tuyến, có khả năng Hương Thủy sẽ đạt được chỉ tiêu 70% trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2015, nhưng nguy cơ đạt cận khoảng 65-67% cũng rất lớn. Vì vậy, để quyết tâm của thị xã Hương Thủy có thể thành công, Hương Thủy cũng cần cấp tỉnh có thêm sự hỗ trợ cho các trường, nhất là trong việc thực hiện các tiêu chí đánh giá, cũng như cách nhìn nhận kết quả của quá trình ấy. Chẳng hạn cơ chế linh động khi tạo điều kiện để các trường có thể bù trừ các chỉ tiêu đánh giá trong mức độ nhất định. Mặt khác, để các trường thuận lợi hơn trong quá trình phấn đấu đạt chuẩn, chính quyền các phường, xã cần tiếp tục quan tâm tạo cơ hội xã hội hoá, đầu tư cho các trường từ nguồn ngân sách địa phương và sự chung tay của cha mẹ học sinh.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP