Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

07/09/2012 - 13:45

Cần thực hiện đúng lời hứa khi vào Đảng

TTH - Dân tin yêu Đảng tạo sự đồng thuận đoàn kết từ trên xuống dưới một sức mạnh vô địch. Đường lối đúng đắn, công ơn Bác Hồ chỉ dẫn làm cách mạng, kháng chiến chống xâm lược thành công, đoàn kết các dân tộc, mọi tầng lớp trong cộng đồng và bạn bè quốc tế đồng tình ủng hộ để đất nước có được như ngày hôm nay. Dân tin yêu Đảng, Đảng thật sự vì độc lập Tổ quốc, dân tộc tự do hạnh phúc, mục tiêu xuyên suốt từ cương lĩnh khi mới ra đời cho đến nay. Dân thân thiết gọi Đảng Cộng sản là Đảng mình – Đảng ta vì Đảng là của dân, từ nhân dân mà ra. Đảng là máu thịt của dân. Dân ra sức bảo vệ Đảng trong mọi hoàn cảnh hiểm nguy, cho dù phải hy sinh tính mạng. Khi được kết nạp Đảng, đứng dưới lá cờ Đảng, chân dung các lãnh tụ Mác - LêNin - Hồ Chí Minh; trước tập thể các đồng chí đảng viên chúng ta đều năm tay xin thề! Lời thề trước Đảng – Tổ quốc với nhân dân, đồng chí là lời thề hành động của mỗi đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết 4 (khóa XI) của Trung ương, quyết tâm xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực, triệt để lâu dài từ cấp cao đến cơ sở từng cán bộ đảng viên không có vùng cấm, ngoại lệ Đảng nhận định thấy rõ nguy cơ tiêu cực, tham nhũng đã và đang là quốc nạn. nghị quyết TW 4 chỉ rõ, đây là dịp để mỗi cán bộ đảng viên nhìn lại mình. Tự phê bình và phê bình để thấy được những yếu kém của bản thân và đồng chí mà ra sức sửa chữa rèn luyện học tập làm theo tấm gương của các vị cách mạng tiền bối như: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong tác phẩm “Tự chỉ trích” đã nêu. Và tấm gương về đạo đức, tác phong thiết thực, toàn diện từ lời căn dặn chỉ bảo đến việc làm hằng ngày của Bác Hồ muôn vàn kính yêu cho mọi thế hệ về “chống chủ nghĩa cá nhân. Sửa đổi lối làm việc”.

 

Quang cảnh một buổi lễ kết nạp đảng viên (ảnh có tính minh họa). Ảnh: Diên Thống

 

Để dân tin yêu Đảng, một lòng theo Đảng đến cùng thực hiện ước mơ Chủ nghĩa xã hội, mỗi một cán bộ đảng viên khi thực hiện yêu cầu Nghị quyết 4 có thể đặt tay phải lên ngực trái phía có trái tim mà tự hứa một lân nữa nguyện trung thành với Đảng, với nhân dân, một lòng lòng vì Đảng, vì Tổ quốc; không tơ hào cây kim sợi chỉ, không lợi dụng chức quyền, tham nhũng hối lộ, tham ô lãng phí. Thật sự đoàn kết xây dựng đơn vị, cơ quan góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 4 (khóa XI) của Đảng. Đưa đất nước từng bước vững chắc tiến lên Chủ nghĩa xã hội như nguyện ước của Bác Hồ và của toàn dân tộc. Lời hứa tạo nên sức mạnh thống nhất trong toàn Đảng, Nhân dân một lòng theo Đảng đến cùng.

 

Lê Kim Anh

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP