Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

29/08/2018 - 08:03

Càng cụ thể càng dễ đánh giá

TTH - Hiện nay, dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức được đăng tải công khai, lấy ý kiến đóng góp trên cổng thông tin điện tử của chính phủ và các bộ ngành liên quan, thu hút sự quan tâm của dư luận. Đây là bước đi cụ thể nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo Nghị quyết 26, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

 

Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên là công việc được các cơ quan, tổ chức thực hiện hàng năm và cũng là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cán bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều bất cập, có nơi còn mang tính hình thức; không ít trường hợp còn mang cảm tính, cả nể, dễ dãi hoặc định kiến. Hệ lụy, với những người làm tốt, việc đánh giá xếp loại mang tính cào bằng không tạo động lực cho họ phấn đấu. Người làm việc không tốt, khi cần sắp xếp, điều chuyển, tinh giản thì lại vướng vì thiếu cơ sở pháp lý. Một số trường hợp bê tha trong lối sống, bê trễ trong công việc nhưng việc xử lý không hề đơn giản, bởi vướng một số quy định, quy trình rườm rà. Ngay cả khen thưởng, nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch… cũng khó rạch ròi trong đánh giá, đành “phiên phiến”, nhường nhịn nhau làm mất ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng…

Nguyên nhân của tình trạng trên có cả chủ quan và khách quan, nhưng một phần quan trọng là do các bộ ngành, địa phương chưa cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, chưa căn cứ vào đặc điểm, thực tế của cơ quan, tổ chức và đặc thù công việc từng ngành, nghề, lĩnh vực. Với dự thảo nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức đang được lấy kiến ý, công tác đánh giá cán bộ được đổi mới theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với các chức vụ tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy vẫn còn một số ý kiến khác nhau về việc xây dựng hệ thống tiêu chí, các mức đánh giá phân loại, nhưng với việc cụ thể hóa các tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể và đặt trong tương quan so sánh chắc chắn việc đánh giá cán bộ sẽ chính xác hơn, khắc phục được các nhược điểm trước đây. Thực tế đơn vị chúng tôi, từ khi quy chế thi đua cụ thể hóa tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí công tác bằng những con số, đầu việc thì công tác xếp loại hàng tháng minh bạch, thuận tiện vô cùng. Cuối tháng chỉ cần áp định mức vào từng người sẽ có ngay kết quả ai hoàn thành tốt, ai hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ từng tháng, cuối năm có cơ sở để xếp loại, khen thưởng; xem xét kỷ luật cán bộ vi phạm…

 Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Đánh giá đúng cán bộ chắc chắn sẽ chọn được cán bộ giỏi phục vụ sự nghiệp cách mạng. Để làm được điều này, cùng với quyết tâm và các giải pháp của Đảng, Nhà nước, ngay tại từng cơ quan, đơn vị cần chủ động cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ làm cơ sở để sàng lọc, lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ có đức, có tài và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu năng lực, kém phẩm chất đạo đức.

Hoàng Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP