Giáo dục Tin tức giáo dục

16/05/2018 - 19:56

Cấp 30 tỷ đồng miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển

TTH - Ngày 16/5, UBND tỉnh đã có quyết định về việc tạm cấp đợt 1 kinh phí miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Theo đó, số tiền trên được phân bổ từ tài khoản tiền gửi có mục đích của tỉnh để cấp qua tài khoản tiền gửi có mục đích của các huyện nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên thuộc gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Trong đó, huyện Phong Điền 2.627 triệu đồng; huyện Quảng Điền 5.843 triệu đồng; huyện Phú Vang 13.473 triệu đồng; huyện Phú Lộc 6.763 triệu đồng; TX Hương Trà 1.482 triệu đồng.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, địa phương khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên thuộc gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển đúng đối tượng, đúng chính sách.

LY LY

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP