Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

23/08/2013 - 05:13

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: “Dễ làm trước, khó làm sau”

TTH - Thời gian qua, việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp cụ thể với mục tiêu cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã có những chuyển biến tích cực. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tại cuộc họp kiểm điểm thực hiện cấp GCN QSDĐ với các bộ, ngành và một số địa phương, sáu tháng đầu năm 2013, khối lượng cấp GCN QSDĐ của cả nước vẫn còn nhiều nên chưa bảo đảm mục tiêu cơ bản hoàn thành của Quốc hội. Một số địa phương chưa tập trung cao độ để chỉ đạo thực hiện hoặc chưa quyết liệt và chưa tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc tổ chức thực hiện ở các cấp huyện, xã... Đến nay, cả nước chỉ có 11 tỉnh cơ bản hoàn thành cấp GCN QSDĐ cho các loại đất chính (đạt từ 85 - 100% diện tích), còn nhiều tỉnh, TP có kết quả cấp GCN QSDĐ ở nhiều loại đất chính còn đạt thấp, dưới 70% diện tích cần cấp, đặc biệt là các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Nông…

Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, với các vướng mắc, tồn tại hiện nay, cơ quan triển khai cần phân loại: Các trường hợp sai phạm thì kiên quyết xử lý để bảo đảm đối tượng, điều kiện phù hợp. Các trường hợp khó khăn do thủ tục, cơ chế chưa theo kịp có thể xem xét, giải quyết linh hoạt theo từng vấn đề. Mặt khác, cần xem xét, bố trí vốn để đáp ứng nhu cầu đo đạc, cấp GCN QSDĐ ở một số nơi đang thiếu.

Tại Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Đình Đấu, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết, đến nay, việc cấp GCN QSDĐ cho một số loại đất trên địa bàn tỉnh vẫn đạt tỉ lệ chưa cao với hơn 60%. Riêng bảy tháng đầu năm nay, kết quả cấp GCN QSDĐ tăng nhanh nhưng tỷ lệ diện tích được cấp chỉ tăng 4,5%. Một số loại đất tỷ lệ diện tích cấp GCN QSDĐ còn thấp so với kế hoạch, như: đất nuôi trồng thủy sản, đất tín ngưỡng. Mặc dù UBND tỉnh, Sở TN&MT, các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc cấp GCN QSDĐ nhưng do gặp một số khó khăn, vướng mắc chủ quan, khách quan về tổ chức bộ máy và cơ chế, chính sách nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tham mưu của Sở TN&MT trong công tác này, dẫn đến một số chỉ tiêu đạt kết quả chưa cao. Sau khi chủ trì làm việc với Sở TN&MT về tình hình GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà (QSHN) ở và tài sản khác gắn liền với đất, ông Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với các bí thư, chủ tịch UBND TP Huế, các thị xã, các huyện về công tác này và chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đầy trách nhiệm với mục đích phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu.
 
Để thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cấp GCN QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền trên đất, mong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của T.Ư và tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác cấp GCN QSDĐ. UBND tỉnh sớm chỉ đạo Sở TN&MT, các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tập trung bố trí nguồn lực, trang thiết bị, điều kiện để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSDĐ. Ngoài việc kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu không tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra tình trạng người sử dụng đất, người đứng đầu của tổ chức sử dụng đất không kê khai đăng ký cấp GCN QSDĐ. Mặt khác, Sở TN&MT chỉ đạo rà soát lại thực trạng đất đai toàn tỉnh để đẩy mạnh công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu theo phương thức “dễ làm trước khó làm sau” và đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực này để xử lý và đề, xuất cấp có thẩm quyền xử lý những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc lợi dụng chủ trương cấp GCN QSDĐ để xảy ra vi phạm pháp luật cũng như kịp thời thay thế hoặc đề xuất thay đổi vị trí công tác đối với cán bộ thiếu năng lực trong thực hiện nhiệm vụ này...   

Vĩnh Cự

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP