Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

12/01/2011 - 19:52

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

TTH - * Tôi làm thủ tục mua nhà và đất của ông M.T, nhưng khi làm hợp đồng tại phòng công chứng nọ thì công chứng viên chỉ công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) mà không phải là hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất với lý do: nhà ông này chưa có giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà (QSHN) mà mới chỉ có GCN QSDĐ và giấy phép xây dựng (GPXD). Vậy, xin quý báo cho biết, công chứng viên từ chối công chứng phần chuyển nhượng nhà giữa ông M.T và tôi là đúng hay sai? Tôi đã thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ với ông này; do đó, bản thân phải làm gì để hợp thức hóa phần sở hữu nhà ở cho mình? Sau này, tôi có làm sổ hồng (GCN QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất) được không?(Nguyễn Trinh, Huế).

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Tại điểm d, khoản 1, điều 35 Luật Công chứng quy định đối với những tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì khi làm hồ sơ yêu cầu công chứng phải nộp cho công chứng viên bản sao GCN quyền sở hữu, sử dụng của tài sản đó; đồng thời, Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất cũng quy định cụ thể vấn đề trên. Vì vậy, công chứng viên từ chối công chứng phần chuyển nhượng nhà giữa ông M.T và bạn và chỉ làm hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ là đúng; do ông này không có đủ điều kiện về giấy tờ như quy định mà chúng tôi đã nêu trên. Còn GPXD không phải là GCN QSHN ở.

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp GCN QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất và Quy định về cấp GCN QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh cũng quy định rõ trường hợp cấp GCN QSHN ở mà chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở. Theo đó, bạn có thể yêu cầu ông M.T thực hiện đăng ký QSHN ở của mình tại Văn phòng đăng ký (VPĐK) QSDĐ cấp huyện nơi có nhà ở. Sau khi ông M.T có GCN QSHN ở thì bạn và ông này tiếp tục làm hợp đồng chuyển nhượng QSHN ở đó tại phòng công chứng nói trên. Cuối cùng, bạn xác lập QSHN của mình bằng thủ tục sang tên tại VPĐK QSDĐ.
 
      Bùi Vĩnh (ghi) 
Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP