Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

02/04/2014 - 13:35

Cấp quyền khai thác mặt nước cho Chi hội nghề cá Tân Lập

TTH.VN - Sáng 2/4, huyện Quảng Điền tiến hành công bố quyết định cấp quyền khai thác mặt nước cho Chi hội nghề cá Tân Lập (thị trấn Sịa).

Theo đó, tất cả người làm nghề nghề chuôm, nghề lừ đều phải là hội viên Chi hội nghề cá Tân Lập, phải đăng ký ngư cụ với Chi hội và đóng đầy đủ phí bảo vệ nguồn lợi. Hội viên Chi hội nghề cá Tân Lập và người ngoài Chi hội làm các nghề di động khác (lưới bén, lưới tôm, câu, dạy, soi) phải đăng ký ngư cụ với Chi hội và đóng đầy đủ phí bảo vệ nguồn lợi.

Đối tượng được phép khai thác trên vùng mặt nước của Chi hội phải tuyệt đối tuân theo pháp luật hiện hành, các quy định của các cấp chính quyền và quy chế của Chi hội...

Được biết, thị trấn Sịa có diện tích mặt nước phá Tam Giang là 171,87ha, có tính đa dạng sinh học cao, nguồn lợi thủy sản phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc quản lý và sử dụng tài nguyên thiếu tính hợp lý và khoa học tạo ra nhiều áp lực và thách thức lớn về vấn đề đa dạng sinh học, môi trường sinh thái, cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

Hoàng Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP