Kinh tế Kinh tế

09/12/2022 - 09:52

Cấp vốn điều lệ 300 tỷ đồng cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa VIII đã thảo luận và thông qua nghị quyết về phê duyệt cấp vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguồn vốn ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các lĩnh vực 

Theo đó, thống nhất phê duyệt vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế với số vốn là 300 tỷ đồng (trước đây là 210 tỷ đồng).

Theo phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động đối với ngành, lĩnh vực khi vốn điều lệ được cấp, tính toán hiệu quả kinh tế - xã hội thì việc cấp đủ vốn điều lệ 300 tỷ đồng cho quỹ sẽ giúp phát huy nguồn lực để hoạt động cho vay ưu đãi đối với các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư của quỹ đã được UBND tỉnh ban hành trong giai đoạn 2022-2025.

Đó là các doanh nghiệp khởi nghiệp; các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào lĩnh vực y tế, dịch vụ, du lịch, kết cấu hạ tầng giao thông theo định hướng phát triển của tỉnh; Đảm bảo yêu cầu mức vốn điều lệ tối thiểu theo Nghị định 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, trên cơ sở rà soát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh đã xây dựng đề án trình HĐND tỉnh phê duyệt vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh là 300 tỷ đồng là hợp lý, thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, hiện nay Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đang hoạt động hiệu quả, các doanh nghiệp, tổ chức tiếp cận với nguồn vốn của quỹ để phát triển sản xuất kinh doanh, việc tăng vốn điều lệ của quỹ là cần thiết, đồng thời, mức vốn điều lệ của quỹ là 300 tỷ đồng đảm bảo số vốn tổi thiểu để quỹ tiếp tục hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP