21/03/2017 - 19:57

CĐCS Văn phòng Tỉnh ủy giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc

TTH - Hoàn thành 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn (CĐCS) lần thứ IX đề ra; nhiều hoạt động từng bước đi vào chiều sâu, sáng tạo, có tác động tốt trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên; luôn giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh xuất sắc... là những kết quả nổi bật mà CĐCS Văn phòng Tỉnh ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra chiều 21/3 ngoài đánh giá kết quả đạt được, đã đề ra 9 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ giải pháp cần phải thực hiện thành công, trong đó tiếp tục giữ vững danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc; phấn đấu được nhận Cờ thi đua của các cấp công đoàn…

Ngự Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP