Thế giới Thế giới

15/03/2016 - 06:50

CGIF triển khai chương trình thu hút đầu tư vào châu Á

TTH - Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 (CGIF) vừa triển khai chương trình thúc đẩy đầu tư tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, các công ty cơ sở hạ tầng sẽ gây quỹ bằng cách phát hành trái phiếu được một quỹ chung của khu vực bảo lãnh. Việc bảo lãnh dự kiến tạo ra các liên kết hấp dẫn đối với những nhà đầu tư không thích chấp nhận rủi ro.

Mục đích của chương trình là cải thiện hệ thống phát điện, đường sắt và các cơ sở hạ tầng khác, những yếu tố rất quan trọng để phát triển kinh tế nhưng thường ít được phát triển ở Đông Nam Á.

Được biết, CGIF được thành lập nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN+3, giúp huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ ở mỗi nước.

THANH NGÂN (Lược dịch từ CNA, Nikkei & AP)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP