Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

25/07/2022 - 15:56

Chăm sóc đời sống gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công 

Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân đã thực hiện có hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nhiều hoạt động cụ thể.

Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và nhân dân luôn xác định chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là trách nhiệm, tình cảm và vinh dự để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân đã thực hiện có hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực bằng những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP