06/02/2017 - 21:53

Chấn chỉnh các hoạt động sau kỳ nghỉ Tết

TTH - Ngày 6/2, UBND tỉnh có Công văn số 570/UBND-KNNV yêu cầu chấn chỉnh các hoạt động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức thực hiện các q uyết định của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện triển kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017; quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của tỉnh là “Năm doanh nghiệp; năm kỷ cương, kỷ luật hành chính”.

Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ; không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

 LƯƠNG XUÂN TRÀ

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP