Kinh tế Xây dựng - Giao thông

23/11/2012 - 14:16

Chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ công trình chỉnh trang bến xe Nguyễn Hoàng

TTH.VN - UBND tỉnh vừa có Công văn (số 5363/UBND-XDCB) gửi UBND TP Huế về việc liên quan  đến công tác thi công công trình chỉnh trang bến xe Nguyễn Hoàng.
 
 

Bến xe Nguyễn Hoàng có ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch TP Huế nên việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hiện nay là việc làm cấp thiết.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND TP Huế nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 4425/UBND-XDCB ngày 01/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh; khẩn trương rà soát, có giải pháp kịp thời chấn chỉnh tình hình thi công, đẩy nhanh tiến độ; báo cáo UBND tỉnh kế hoạch, giải pháp và kết quả thực hiện cụ thể trước ngày 26/11/2012. 

Trước đó, tại Công văn số 4425/UBND-XDCB ngày 01/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012, đối với việc thi công công trình chỉnh trang bến xe Nguyễn Hoàng, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Huế phải có giải pháp thi công phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng mỹ quan, tác động xấu đến môi trường du lịch của tỉnh; tiến hành thi công cuốn chiếu, liên tục (2 ca) để phục vụ khách du lịch và kịp đón mùa du tịch tới. Tuy nhiên đến nay, tình hình thi công và tiến độ thực hiện vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, gây khó khăn, bất tiện cho khách du lịch, tác động xấu đến môi trường du lịch của tỉnh.
 

Thúc Nhân - ảnh Thái Binh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP