Giáo dục Tin tức giáo dục

08/09/2018 - 22:50

Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

TTH.VN - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 6700/UBND-GD gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

Các địa phương sẽ kiểm tra tình hình thực hiện các khoản thu đầu năm

Gần đây, tình trạng lạm thu đầu năm học 2018-2019 tại một số trường học trên địa bàn thành phố gây dư luận không tốt. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học 2018 - 2019 theo quy định hiện hành; thông báo và công khai minh bạch đến học sinh và phụ huynh các khoản thu bắt buộc, thỏa thuận, tự nguyện, mức thu sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để biết và thực hiện.

Các khoản đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của người dân, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính chất cào bằng, áp đặt; giám sát, chỉ đạo các trường học trong việc theo dõi, hướng dẫn Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động đúng theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiến hành thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các trường học có tỷ lệ học sinh ngoại tuyến cao để phát hiện kịp thời các sai phạm và thông báo công khai trước công luận.

Tin, ảnh: Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP