Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

03/06/2020 - 06:30

Chặng nước rút lên nông thôn mới của Thượng Nhật

TTH - Trong số 19 tiêu chí để được công nhận nông thôn mới (NTM), hiện Thượng Nhật còn 2 tiêu chí, nhưng cũng là những tiêu chí vượt quá sức phấn đấu tự thân của xã, đó là nước sạch và nhà ở.

Những con đường liên thôn rợp bóng cây xanh ở Thượng Nhật

Tuy nhiên, kể cả những tiêu chí đã hoàn thành Thượng Nhật vẫn có những tiêu chí chưa bền vững. Nhiều hộ dân khó khăn do trình độ và nhận thức chưa cao, chưa chủ động tự lực tự cường trong lao động; không tập trung vào phát triển sản xuất mà mang hơi hướng ỷ lại, trông chờ vào nhà nước, chưa tự giác thực hiện trách nhiệm người dân trong công cuộc xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật thông tin, cái khó chung của toàn xã là việc áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật còn hạn chế, diện tích đất sản xuất hiện đang bị thu hẹp dần. Số hộ mới tách không có diện tích đất vườn, không có đất sản xuất, chưa có điều kiện làm nhà ở liên tục tăng làm tăng số hộ nhà tạm, hộ nghèo, cận nghèo.

Chính quyền xã Thượng Nhật cũng đã nhìn nhận một trong nhiều nguyên nhân dẫn tới chậm tiến độ xây dựng NTM là đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng NTM giai đoạn vừa qua chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra đôn đốc, hỗ trợ thiếu thường xuyên dẫn đến chất lượng hoạt động của ban phát triển các thôn thấp, hiệu quả chung không cao.

Một trong những điểm nhấn thể hiện quyết tâm của Thượng Nhật là trong tháng 4 vừa qua xã đã vận động được 22 hộ dân của 5 thôn hiến 6.850m2 đất, 198 cây cao su và 1.795 cây keo để mở đường sản xuất dài 1.700 mét nối xã Thượng Nhật đến xã Hương Hòa. Nếu không có gì thay đổi, công trình này với sự đầu tư trên 3 tỷ đồng khởi công trong tháng 5 sẽ góp phần tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, xã đang được huyện đầu tư xây dựng lại khu nhà công vụ, đường đi…

Với hai tiêu chí còn lại, hiện chính quyền xã đi theo hướng chủ động hoàn thành tất cả những gì trong khả năng. Trước tiên, được huyện khuyến khích và hỗ trợ, xã chủ động kêu gọi thêm các nguồn hỗ trợ để tập trung xoá nhà tạm. Xã đã khảo sát từng hộ cụ thể để có định hướng chỉ đạo, dự định chia thành hai đợt xóa toàn bộ nhà tạm hiện còn tồn tại trên địa bàn. Sắp tới tập trung đầu tư cho 15/26 hộ khó khăn, sau đó sẽ vận động thêm các đơn vị từ thiện, nguồn mạnh thường quân… để hoàn tất các hộ còn lại.

“Như vậy, về xóa nhà tạm đã có định hướng cụ thể, việc hoàn thành hay không sẽ do sự cố gắng của xã, sự chung tay của xã hội, trong đó vai trò của mỗi hộ gia đình là quan trọng”, Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật nói.

Về tiêu chí môi trường, an toàn thực phẩm, hiện tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thuỷ sản làng nghề bảo đảm quy định về môi trường. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an toàn, mai táng hợp vệ sinh… đều được người dân thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ dân có nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước sinh hoạt, chuồng trại chăn nuôi đạt chuẩn trên 75%...

Nhưng cái khó là về vấn đề nước sạch. Hiện nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (nước giếng, nước suối, nước tự chảy) của xã là 85%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch (nước máy) là 0%. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền xã Thượng Nhật đang trông chờ vào việc hoàn thành hệ thống nước sạch và nhà máy nước Thượng Long.

Để đón đầu dự án, xã chủ động hoàn thiện hệ thống đường ống nước đến từng thôn, vận động Nhân dân chuẩn bị để khi nước về là có đủ vật lực làm đường ống vào từng hộ dân.

Được biết, công trình nhà máy nước Thượng Long sẽ được khởi công vào tháng 5/2020, dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành. Hy vọng cuối 2020 cũng là lúc người dân Thượng Nhật được hưởng lợi đầu tiên về nước sạch và đưa xã lên tầm NTM.

Bài, ảnh: Phạm Phước Châu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP