27/08/2015 - 10:38

Chất lượng cán bộ là yếu tố quyết định

TTH - Để có được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, công tác tổ chức cán bộ có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiệm kỳ qua, A Lưới tập trung đổi mới mạnh mẽ và có chiều sâu đối với công tác cán bộ. Huyện ủy quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở.

Việc quy hoạch cán bộ được thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, đảm bảo yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, được tiến hành đúng nguyên tắc và công khai, dân chủ. Số cán bộ được đưa vào diện quy hoạch đều đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực, được sự tín nhiệm cao. Ngoài ra, hằng năm Huyện ủy luôn đánh giá nghiêm túc về đội ngũ cán bộ để có sự điều chỉnh, bố trí hợp lý, kịp thời thay thế số cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhờ vậy, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ mới (2015 – 2020) có nhiều đổi mới mang tính đột phá, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị của đội ngũ cán bộ được nâng lên. 

Bên cạnh đó việc sử dụng, luân chuyển cán bộ của A Lưới đã thực sự phát huy hiệu quả. Sau thời gian luân chuyển, các vị trí lãnh đạo chủ chốt đều thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, điều hành. Cán bộ tăng cường về cơ sở sau thời gian công tác đã trưởng thành, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây chính là tiền đề quan trọng cho giai đoạn mới.

Bá Trí (ghi)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP