Biên giới - biển đảo Biên giới - biển đảo

17/10/2017 - 05:41

Chất lượng sinh hoạt Đảng được chú trọng

TTH - Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên trong các hoạt động và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng là những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Biên phòng tỉnh ngày càng vững mạnh.

Tổ chức Đảng các Đồn biên phòng tuyến biển triển khai các hoạt động hướng về ngư dân

Vai trò cán bộ, đảng viên được phát huy

Tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Chi bộ Phòng Chính trị. Do vậy, cấp ủy chi bộ xác định cho cán bộ, đảng viên về trách nhiệm được giao, bám sát nhiệm vụ chính trị để đề ra kế hoạch và tổ chức thực hiện các mặt công tác đạt kết quả cao. Đồng thời, phân công chi ủy viên quản lý, giáo dục đảng viên ở các bộ phận. Định kỳ, chi bộ tiến hành công tác kiểm tra đảng viên, lấy ý kiến phê bình của chi bộ và các tổ chức quần chúng, nhất là đối với các đồng chí trong cấp ủy. Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: “Vai trò cán bộ, đảng viên được phát huy chính là yếu tố để Chi bộ Phòng Chính trị nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP tỉnh”.

Theo Đại tá Lê Văn Nguyên, Đảng ủy BĐBP tỉnh coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh hoạt để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng tình hình nhiệm vụ, nêu cao ý thức trách nhiệm, vững vàng, yên tâm công tác, không có biểu hiện sai lệch về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên trong tham gia ý kiến với cấp uỷ về những vấn đề cơ bản, cấp thiết của đơn vị, tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết thống nhất trong tập thể cấp uỷ, ban chỉ huy và toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy BĐBP tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp uỷ, Ban chỉ huy các đơn vị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí chi ủy viên mới được bầu lần đầu. Với tinh thần dân chủ, khách quan, công bằng, Đảng ủy BĐBP tỉnh lãnh đạo chấp hành nghiêm quy chế công tác cán bộ, đề xuất với Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Biên phòng củng cố, kiện toàn, luân chuyển cán bộ từ Bộ Chỉ huy đến các đơn vị. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy đã đề nghị bổ nhiệm 86 cán bộ, điều động nội bộ 142 cán bộ; xây dựng quy chế phối hợp với Huyện ủy A Lưới tăng cường 11 cán bộ BĐBP tỉnh về các xã biên giới giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, được cấp uỷ các cấp đồng tình ủng hộ.

Hiệu quả

Việc tăng cường đảng viên ở các đồn biên phòng về địa phương nơi đơn vị đóng quân đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới phương thức hoạt động của các chi bộ địa bàn trực thuộc Đảng ủy các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới, đồng thời đẩy mạnh phát triển đảng viên ở các xã vùng biên. Đảng ủy BĐBP tỉnh đã xây dựng nghị quyết chuyên đề và giới thiệu được 47 cán bộ tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, nhờ đó từng bước củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các xã biên giới, ven biển. Thiếu tá Lê Đức Cương, cán bộ Đồn Biên phòng Nhâm tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhâm, huyện A Lưới cho biết: Nhờ có chủ trương tăng cường đảng viên là cán bộ biên phòng về thôn, bản mà nhiều địa bàn biên giới trước đây từ chỗ “trắng” đảng viên đến nay đã phát triển thành các chi bộ, lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ.

Các cấp ủy Đảng cơ sở của BĐBP tỉnh cũng kết hợp với chính quyền địa phương tập trung xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác vận động quần chúng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ở địa phương gắn với phong trào quần chúng xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Qua các phong trào, BĐBP tỉnh đã tích cực phát huy, nhân rộng các mô hình “Cụm dân cư an toàn làm chủ”, “Thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập”…; đồng thời, giải quyết tốt các mâu thuẫn trong Nhân dân ở những khu vực biên giới, góp phần xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh, củng cố và ổn định chính trị, phát triển kinh tế bền vững ở địa phương.

 “Từ những kết quả đạt được, Đảng ủy BĐBP tỉnh rút ra kinh nghiệm: chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở là yếu tố quyết định. Đảng ủy và Bộ Chỉ huy đơn vị tích cực thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở nhằm xây dựng đội ngũ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở...”- Đại tá Lê Văn Nguyên nhấn mạnh

Bài, ảnh: BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP