03/03/2018 - 09:52

Chất vấn hai nhóm vấn đề tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Ðỗ Bá Tỵ vừa ký văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban TVQH, dự kiến vào ngày 21/3.

Cụ thể, nhóm vấn đề thứ nhất liên quan các giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình QH, nhất là việc thẩm định bảo đảm chất lượng các đề án, dự án luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH, Ủy ban TVQH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Tư pháp. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và một số bộ trưởng: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Ðào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ hai liên quan hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học - công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam; các bộ trưởng: Tài chính, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Ðào tạo tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Theo Nhân dân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP