Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

18/11/2011 - 05:11

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau thai sản?

TTH - Tôi sinh con bằng phương pháp sinh mổ vào tháng 6/2011. Theo đúng chế độ, sau khi nghỉ thai sản bốn tháng, tôi phải đi làm trở lại (10-2011). Tuy nhiên, do sức khoẻ còn yếu, tôi làm đơn đề nghị ban lãnh đạo công ty - nơi tôi đang công tác - cho nghỉ thêm hai tháng để dưỡng sức tại gia đình và được cấp trên đồng ý. Vậy, ngoài chế độ thai sản, tôi có được hưởng thêm chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh? Thủ tục để được hưởng chế độ này như thế nào? (Ngọc Hân, ở Huế).

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Căn cứ khoản 1, điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), khoản 1, điều 17 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và điểm 10, khoản 3 Thông tư 19/2008/BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội (LĐ,TB&XH) quy định: “Trong khoảng thời gian 60 ngày, tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc, sau khi hết thời gian hưởng chế độ sinh con quy định tại điều 31 Luật BHXH mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại điều 17 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ”. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định: Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên, tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật, bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.  

Trường hợp bạn sinh con bằng phương pháp sinh mổ, nếu hết thời hạn nghỉ thai sản bốn tháng mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa 7 ngày. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung (khoản 2, điều 37 Luật BHXH và khoản 3, điều 17 Nghị định 152/2006/NĐ-CP). Như vậy, ngoài chế độ thai sản, bạn còn được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh theo quy định trên, cụ thể: 25% (hoặc 40%) mức lương tối thiểu chung nhân với số ngày được nghỉ. Việc công ty nói trên cho phép bạn nghỉ hai tháng thì lúc này bạn nghỉ theo trường hợp nghỉ không hưởng lương theo quy định tại điều 79 Bộ luật Lao động.
Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi sinh quy định tại khoản 2, điều 10 Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH quy định: “Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản là danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp dưỡng sức - phục hồi sức khỏe sau thai sản (mẫu số C69a-HD)”.
Căn cứ vào các quy định trên, trong thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh, bạn liên hệ với bộ phận BHXH của công ty và BHXH TP Huế để được giải quyết.

 Bùi Vĩnh (ghi)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP