30/03/2017 - 14:14

Chỉ có 12% cơ sở sản xuất rượu, bia nước giải khát được cấp phép

Bộ Công Thương chỉ quản lý 245 cơ sở sản xuất rượu, bia, nước giải khát thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh.

Theo báo cáo của Hiệp hội Bia-Rượu- Nước giải khát Việt Nam, giai đoạn 2011-2015, mỗi năm Việt Nam sản xuất 3,4 tỷ lít bia, tính trung bình mỗi người tiêu thụ 41 lít/năm, vào loại cao nhất thế giới. Sản lượng rượu công nghiệp đạt 70 triệu lít với khoảng 162 cơ sở sản xuất rượu trên cả nước. Sản lượng rượu dân tự nấu và tiêu thụ trên thị trường ước đạt hơn 200 triệu lít/năm.

Bộ Công Thương chỉ quản lý 245 cơ sở sản xuất rượu bia nước giải khát. Ảnh minh họa: KT

Còn theo thống kê của Hiệp hội làng nghề Việt Nam, hiện có hơn 50 làng nghề nấu rượu truyền thống, gấp 3 lần rượu sản xuất công nghiệp. Như vậy, mỗi năm Việt Nam sản xuất 8,47 tỷ lít rượu, bia, nước giải khát với tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, bia, nước giải khát trong nước lên tới hơn 2 nghìn cơ sở (chưa tính các làng nghề nấu rượu).

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Công Thương, Bộ chỉ quản lý 245 cơ sở sản xuất rượu bia nước giải khát (chiếm 12%) thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh và Bộ đã cấp đủ 100% chứng nhận cho các cơ sở này.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP