06/02/2012 - 06:03

Chi cục Thú y được hỗ trợ 15 tấn hóa chất Clorin

TTH - Bằng nguồn kinh phí dự phòng về phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cho Chi cục Thú y tỉnh 15 tấn hóa chất Clorin, gồm 300 thùng.

Hiện, Chi cục Thú y đã phân bổ về các huyện 70% để khi tôm nuôi xảy ra dịch bệnh các địa phương hỗ trợ hóa chất kịp thời, giúp người nuôi dập dịch và khống chế dịch bệnh, tránh lây lan trên diện rộng; 30% hóa chất còn lại đơn vị giữ lại chủ động để xử lý. 

Thanh Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP