10/12/2016 - 13:22

Chi cục Thuế huyện Phong Điền thực hiện đúng việc thu thuế nhà, đất

TTH - Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn của ông Hoàng Trọng Lân, trú tại thôn 5, xã Điền Hải, huyện Phong Điền thắc mắc về việc phải nộp thuế tiền sử dụng nhà, đất cao so với trước đây. Ông cho rằng, Chi cục Thuế Phong Điền, chính quyền địa phương đã không thông báo, hướng dẫn từ làm đội số tiền lên cao, khiến gia đình ông khó khăn trong việc nộp thuế.

Theo ông Lân, năm 2006, gia đình ông được cấp GCNQSDĐ. Từ đó đến trước tháng 5/2016, gia đình ông không nhận được bất cứ giấy tờ nào liên quan từ chi cục Thuế cũng như chính quyền địa phương về việc nộp thuế tiền sử dụng đất cũng như không ai nhắc đến khoản nợ này. Tháng 5/2016, Chi cục Thuế huyện Phong Điền có thông báo số 2385/TB-CCT về việc ông phải nộp thuế với số tiền lên đến trên 26 triệu đồng.

Qua tìm hiểu, ông Lân và vợ là Cao Thị Sương được UBND huyện Phong Điền cấp GCNQSDĐ thửa đất số 615, tờ bản đồ số 3 với diện tích 217m2 tại thôn 5, xã Điền Hải vào năm 2006. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên có đơn đề nghị xin được nợ tiền sử dụng đất. Tháng 12/2009, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) huyện Phong Điền ghi rõ vào GCNQSDĐ đã cấp cho ông Lân, bà Sương là nợ tiền sử dụng đất (chưa nộp). Theo đó, VPĐKQSDĐ có văn bản số 1403/PC-VPĐK ngày 31/12/2009 chuyển địa chính để xác định nghĩa vụ thuế đối với gia đình ông Lân và 4 hộ gia đình khác với Chi cục Thuế Phong Điền. 

Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/NĐ-CP đã quy định: Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2011 mà chưa thanh toán trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày 1/3/ 2011, người sử dụng đất được thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ. Sau này, Nghị định 45/NĐ-CP ngày 15/5/2014 cũng đã quy định sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Qua xác định thửa đất mà gia đình ông Lân được cấp GCNQSDĐ, Chi cục Thuế Phong Điền đã yêu cầu gia đình ông Lân phải nộp tiền thuế trước bạ là 36.400 đồng và tiền sử dụng đất theo giá đất năm 2009 là 3.634.800 đồng. Năm 2010, gia đình ông Lân đã đóng đủ tiền thuế trước bạ và vẫn còn nợ lại thuế sử dụng đất. Từ đó đến nay, gia đình ông Lân không liên lạc với ngành thuế để trả nợ.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Phong Điền khẳng định: Trường hợp nợ tiền sử dụng đất của gia đình ông Lân, Chi cục đã có thông báo gửi cho gia đình ông Lân. Thông báo nêu rõ: Thời gian ghi nợ của gia đình ông Lân đến ngày 1/3/2016 là hết. Nếu gia đình ông để quá thời hạn trên thì phải nộp tiền thuế sử dụng đất theo giá đất mới tại thời điểm thanh toán. Tuy nhiên, gia đình ông Lân không nộp đúng theo như thông báo của Chi cục Thuế.

Ngày 14/3/2016, Chi cục Thuế có Công văn số 1095/BC-CCT đề nghị VPĐKQSDĐ xác định lại thông tin về khu vực, vị trí thửa đất của gia đình ông Lân và 55 hộ trên địa bàn huyện Phong Điền tại thời điểm năm 2016 để có cơ sở xác định số tiền sử dụng đất phải nộp theo bảng giá đất quy định tại Quyết định 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh (áp dụng trong 5 năm từ 2015 đến 2019). Theo khu vực, vị trí, giá đất thửa đất của gia đình ông Lân là 240.000 đồng/m2. Như vậy, số thuế tiền sử dụng đất mà gia đình ông Lân phải nộp tại thời điểm 2016 là 26.040.000 đồng.

Ông Nguyễn Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Điền Hải khẳng định: Giấy tờ về nộp thuế sử dụng đất (khi được cấp GCNQSDĐ) của gia đình ông Lân đã được VPĐKQSDĐ huyện ghi rõ là nợ. Tiền nộp thuế tăng lên là do gia đình ông không chấp hành trước đó. Về vấn đề gia đình ông Lân có nhận được thông báo của chi cục thuế hay không, qua xác minh, UBND khẳng định là hộ gia đình ông Lân đã nhận. Như vậy, việc khiếu nại của ông Lân là không có cơ sở. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là đối với những trường hợp tương tự, ngành thuế cần gửi kèm thông báo cho chính quyền địa phương để mời người dân họp, giải thích về nghĩa vụ cũng như quyền lợi trong vấn đề này để người dân hiểu rõ nhằm phối hợp giải quyết.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP