09/06/2017 - 22:03

Chỉ đạo và bố trí kinh phí đặt mua báo Đảng cho từng chi bộ

TTH - “Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, rà soát và bố trí kinh phí đặt mua Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Thừa Thiên Huế cho từng chi bộ”.

Đó là yêu cầu tại Công văn số 562-CV/TU ngày 6/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ký “về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Chỉ thị 02-CT/TU, ngày 30/12/2010 “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc đặt mua và đọc báo chí của Đảng”. Tuy nhiên, thống kê trong quý 1 năm nay cho thấy, một số đảng bộ, chi bộ đặt thiếu hoặc không đặt Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Thừa Thiên Huế theo yêu cầu.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP