Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

02/08/2020 - 16:30

Chi trả lương hưu tháng 8 và 9 trong cùng một kỳ

TTH.VN - Từ ngày 04/08, Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển lương hưu cả 2 tháng 8,9/2020 cho cán bộ hưu trí.

Nhân viên Bưu điện kiểm tra thân nhiệt trước khi phát lương hưu tại nhà 

Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, phương án chi trả tại địa chỉ được thực hiện theo kế hoạch của Bưu điện tỉnh xây dựng và dựa trên cơ sở nhu cầu đăng ký của người hưởng và nguồn lực tại đơn vị. Thời gian chi trả từ 06/8/2020 đến ngày 20/8/2020. Các trường hợp người hưởng có nhu cầu đặc biệt, không thể nhận tiền theo lịch chi trả tại nhà của Bưu điện, người hưởng liên hệ với Bưu điện để được hướng dẫn giải quyết.

Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng phù hợp điều kiện cụ thể của địa bàn.

Bưu điện thực hiện chi trả tại các bưu cục, điểm chi trả sau thời gian chi trả tại địa chỉ theo lịch của từng địa bàn đến hết ngày 25/5/2020 để chi trả cho các trường hợp chưa chi trả được trước đó.

Tất cả các hoạt động phục vụ người hưởng trong thời điểm dịch COVID-19 đều phải đặt yếu tố an toàn lên cao nhất. Vì vậy, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh thống nhất thực hiện nghiêm các giải pháp phòng bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ. Khi chi trả tại nhà, nhân viên Bưu điện được đo thân nhiệt trước mỗi ca chi trả, có phiếu ghi kết quả do Giám đốc Bưu điện huyện kí xác nhận để thông báo cho người hưởng khi cần, đeo khẩu trang, có thể trang bị các phương tiện phòng dịch khác nếu cần thiết (găng tay, quần áo bảo hộ…).

Đồng thời yêu cầu người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả, giữ khoảng cách an toàn giữa nhân viên chi trả với người hưởng. Việc chi trả tại điểm giao dịch Bưu điện sẽ được trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ người hưởng tại các điểm chi trả, nhân viên chi trả được đo thân nhiệt mỗi ca và bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ người hưởng.

Tại mỗi điểm chi trả, Bưu điện tỉnh sẽ bố trí ít nhất 1 nhân viên thực hiện điều tiết, phân tải người hưởng và nhắc nhở người hưởng thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh.                                                                                                                                                                                  

Tin, ảnh: Huế Thu 

 

 

Chia sẻ bài viết
  • Sao chiều nay 03/8 /2020 chỉ thấy chuyển qua thể ATM ngân hàng BIVD cho tôi có 1 tháng nhỉ (có tin nhắn)

    Lê huy phong - Cách đây 11 tháng


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP