Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

31/08/2021 - 15:52

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng một kỳ chi trả

TTH.VN - Để đảm bảo công tác chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ chi trả hai tháng lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9 và 10 cùng một lần.

Nhân viên bưu điện đo thân nhiệt trước khi đi phát lương tại nhà 

Những người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua ATM: Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển tiền cả 2 tháng 9 và 10/2021 cùng một lần vào tài khoản người hưởng từ ngày 7/9/2021. Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả: từ ngày 7/9/2021.

Những địa bàn đang thực hiện phong tỏa, người hưởng đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung: Bưu điện tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng khi kết thúc thực hiện phong tỏa, kết thúc thời gian cách ly tập trung.

Đối với địa bàn đang thực hiện Chỉ thị số 16, Bưu điện tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng, xong trước ngày 20/9/2021. 

Những địa bàn đang thực hiện Chỉ thị số 15 sẽ chi trả tại các điểm chi trả đảm bảo các quy định phòng chống dịch và các quy định về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng trên địa bàn.

Đối với các địa bàn còn lại, căn cứ tình hình thực tế, Bưu điện tổ chức chi trả tại điểm chi trả cho người hưởng đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Huế Thu  

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP