Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

03/07/2021 - 16:08

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng tháng 7&8/2021

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc Thành phố Huế;

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 7 và tháng 8 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả;

Để đảm bảo công tác chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế kính thông báo:

- Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của 2 tháng 7 và 8/2021 sẽ được thực hiện vào cùng kỳ chi trả tháng 7/2021.

- Đối với người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM: Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển tiền cả 2 tháng 7 và 8/2021 cùng một lần vào tài khoản người hưởng từ ngày 6/7/2021.

- Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt: Bưu điện trực tiếp chi trả tại các điểm chi trả từ ngày 7/7/2021. Thời gian chi trả cụ thể sẽ được niêm yết tại các điểm chi trả và thông báo trên đài phát thanh của xã, phường.

- Đối với các địa bàn có điều chỉnh địa giới hành chính, vẫn giữ nguyên địa điểm chi trả, không thay đổi.

- Để đảm bảo sự an toàn cho đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cũng như đội ngũ nhân viên chi trả, kính đề nghị người hưởng phối hợp trong việc tuân thủ các quy định của Bộ Y Tế về an toàn phòng dịch trong quá trình giao dịch, nguời hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, tránh tập trung đông người trong quá trình chi trả.

Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện chi trả đúng, đủ, an toàn, kịp thời và mong nhận được sự cảm thông, phối hợp của người hưởng chế độ BHXH để công tác tổ chức chi trả được thuận lợi, đảm bảo sức khỏe cho mọi người, góp phần chung tay cùng cả nước trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh.

Trân trọng thông báo.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH - BƯU ĐIỆN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP