25/09/2015 - 17:53

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

TTH - Nhằm tạo cơ hội cho các cộng đồng và các bên trao đổi chia sẻ các vấn đề về thực trạng ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở các địa phương khu vực miền Trung, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển xã hội (CSRD) và Viện Rosa Luxemburg Đông Nam Á tổ chức hội thảo “Thuốc BVTV và quản lý môi trường” tại T.P Huế vào sáng 25/9.

Hội thảo đã ghi nhận ý kiến của các bên liên quan về trao đổi, chia sẻ các vấn đề trong quản lý và sử dụng thuốc BVTV, vấn đề ô nhiễm hóa chất độc hại tồn dư trong môi trường tại các địa phương; ghi nhận các nỗ lực làm sạch môi trường của các cơ quan, tổ chức; đồng thời xây dựng các giải pháp trong tương lai để giải quyết vấn đề ô nhiễm hóa chất thực vật bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP